מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן דוח מבקר העירייה לשנת 2021 טיפול העירייה במבנים מסוכנים 48 בהמשך לכך, גם לא פורטו ההמלצות המתאימות לתיקון המפגע (האם להסיר חלקים רופפים, לתקן את העמודים, לחזק את המעטפת וכד') ולא נקבע המועד הנדרש לתיקון (תוך X ימים). מהמחלקה נמסר: " המכתב מתאריך – 8.1.20 טרם עדכון נהלי המחלקה ." הביקורת מעירה כי אין זה סביר להוציא חוות דעת ללא סיווג הסכנה וללא המלצות כיצד יש לטפל בה. אי מתן המלצות לעבודות הטיפול במפגע וקביעת מועד לביצוען, סותר גם את הנחיות חוק העזר הקודם לפיו: "סבור ראש העירייה...כי בניין מהווה סכנה....רשאי הוא לדרוש בכתב מבעל הב ניין לבצע את העבודות המפורטות בה תוך התקופה ובאופן שנקבעו בהודעה". לתגובת מנהל מחלקת מבנים מסוכנים ראו לאחר הערת הביקורת בסעיף 8.4.1 o שדרות הילד 26 ; הבונים 7 מהמכתבים עולים לכאורה תיאורים של סכנות חמורות ומיידיות, אך זאת ללא סיווג הסכנה וללא המלצה מתאימה. לתגובת מנהל מחלקת מבנים מסוכנים ראו לאחר הערת הביקורת בסעיף 8.4.1 הערת הביקורת ב- 38% מתיקי המדגם שנבדקו בעניין זה ( 10 מתוך 26 ) לא היתה בחוות הדעת ו/או בהודעה לבעלים הקפדה על סיווג המפגע באופן נאות לפי חוק העזר ו/או ניסוח המלצה המתאימה לסיווג, לרבות קביעת מועד לביצועה. הדבר מקשה על אכיפת הטיפול במפגע ומעקב אחריו.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==