מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן דוח מבקר העירייה לשנת 2021 טיפול העירייה במבנים מסוכנים 47 בחוות הדעת הללו, מאת היועץ החיצוני שביקר בנכס, לא סווגה הסכנה. רק בהודעה של מנהל המחלקה, שנכתבה על סמך חוות הדעת סווגה הסכנה. תגובת מנהל מחלקת מבנים מסוכנים: "חוות הדעת הוכנה ע"י מהנדס חיצוני. נכון לתקופת הכנת חוות הדעת, מנהל המחלקה היה קובע את סיווג הסכנה, ובהתאם את הזמן שנקצב לתיקון. החל מחודש נובמבר ,2021 המהנדס מציין בחוות הדעת גם את סיווג הסכנה. מנהל המחלקה עדיין יכול להחמיר או להקל בסיווג הסכנה בהתאם לשיקול דעתו ובהתייעצות עם המהנדס שהכין את חוות הדעת." o אבא הילל 132 אין סיווג של הסכנה: מהנוסח לא ברור האם המפגע מהווה סכנה בעת הוצאת המכתב, ועל כן מדובר בהודעה לפי חוק העזר, או שזוהי המלצה לביצוע תיקונים בלבד לצורך מניעת הזנחה וסכנה עתידית, כך שבעת עריכת חוות הדעת המפגע אינו מהו וה עבירה לפי חוק העזר.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==