מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן דוח מבקר העירייה לשנת 2021 טיפול העירייה במבנים מסוכנים 46 o קריניצי 85 בחוות הדעת ה מתאריך 9.1.2020 נרשם כי: 1( ) אין סיווג של המפגע – האם הוא "עלול להוות סכנה", או מהווה "סכנה תכופה" או "סכנה מיידית" 2( ) לא הוגדרו ההמלצות לצורך הסרת הסכנה, אלא נאמר באופן כללי "הנכם נדרשים לתקן את הליקויים באופן מיידי". מהמחלקה נמסר: "המכתב מתאריך – 9.1.20 טרם עדכון נהלי המחלקה". הביקורת מעירה כי אין זה סביר להוציא חוות דעת ללא סיווג הסכנה וללא המלצות כיצד יש לטפל בה. אי מתן המלצות לעבודות הטיפול במפגע וקביעת מועד לביצוען, סותר גם את הנחיות חוק העזר הקודם לפיו: "סבור ראש העירייה...כי בניין מהווה סכנה....רשאי הוא לדרוש בכתב מבעל הבניין לבצע את העבודות המפורטות בה תוך התקופה ובאופן שנקבעו בהודעה". לתגובת מנהל מחלקת מבנים מסוכנים ראו לאחר הערת הביקורת בסעיף 8.4.1 o הגפן /8 שקדיה 10 ; תרצה 15

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==