מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן דוח מבקר העירייה לשנת 2021 טיפול העירייה במבנים מסוכנים 45 תגובת מנהל מחלקת מבנים מסוכנים: "ניתן לראות בתמונות שצולמו בעת בדיקת המהנדס כי הפרגולה נמצאת מאחורי גדר. לפיכך, מרגע שהושלם הגידור סביב הגדר (תיקון הפרצות) אין סכנה גם במקרה התמוטטות ". o הרצל 63 ניתן לראות כי על פי המכתב מדובר בסכנת חיים לעוברי אורח תמימים, אך אין סיווג ברור של המבנה כ"סכנה מיידית". בהמלצה קיימת סתירה: מחד, נאמר כי יש להסיר את חלקי הטיח והבטון " באופן מיידי ," ומאידך ניתנת ארכה של חודש וחצי לטיפול בסכנה (המכתב יצא ב - 14.9.2020 ואילו המועד שנקבע לתיקון הינו 1.11.2020 ). מהמחלקה נמסר כי הסרת חלקי הבטון מסכני החיים נקבעה לביצוע באופן מיידי, אך "להמשך הטיפול בשיקום המרפסות נקצב זמן של 45 ימים". הביקורת רואה חוות דעת המתארת "סכנת חיים" שאינה מסווגת את המפגע באופן ברור וכוללת המלצות בלתי בהירות וסותרות (נקבע כי הבעלים נדרשי ם לבצע עד .1.11 20 גם את הדרישה להסרה "באופן מיידי"). תגובת מנהל מחלקת מבנים מסוכנים: " במקרה של התמוטטות המרפסות אכן מדובר בסכנת חיים, אך על פי שיקול דעתה המקצועית של המהנדסת דאז, מצב המרפסות לא הוגדר בסכנת התמוטטות מידית. לפיכך, הוקצב זמן סביר לתיקון הליקויים."

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==