מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן דוח מבקר העירייה לשנת 2021 טיפול העירייה במבנים מסוכנים 44 הביקורת מעירה כי גם אם הקיר "מרוחק מהבניינים הסמוכים", הרי שלפי חוות הדעת, "הקיר נטוי לעבר שביל הכניסה לבניין ," "סכנת התמוטטות מיידית" . תגובת מנהל מחלקת מבנים מסוכנים: "דעתי המקצועית, בתור עורך חוות הדעת, היא כי 60 יום הינו פרק זמן סביר לתיקון הליקוי הספציפי המתואר בהודעה ובהתחשב בסיווג הסכנה כ"עלול לסכן". " o הנחל 17 בהודעה לבעלים מ 12- בפברואר 2020 נרשם כי הפרגולה הינה "בסכנת התמוטטות מידית", ולמרות זאת הורו לבעלים לטפל במ פגע "לא יאוחר מתאריך 1.4.2020 ", דהיינו כמעט חודשיים לאחר ההודעה. מהמחלקה נמסר כי בחוות הדעת הראשונה נפלה טעות סופר בקשר למיקום הבדיקה. בחוות הדעת השניה, נמסר כי הפרגולה אמנם היתה בסכנת התמוטטות מיידית אך היות ומדובר במפגע נטוש בתור חצר מגודרת וסגורה, ההתמ וטטות לא מסכנת אף אחד. הביקורת תציין, כי לא נכתב בחוות הדעת כי מדובר בפרגולה שאין אליה גישה, אלא להיפך, כתוב בה כי: "כלל המבנים בחלקה פרוצים ומוזנחים" ועיקר העבודות הנדרשות הינן לצורך הגבלת גישה:

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==