מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן דוח מבקר העירייה לשנת 2021 טיפול העירייה במבנים מסוכנים 42 התייחסות הביקורת לתגובת מנהל המחלקה: כל הנתונים אודות מבנים מסוכנים, גם כאשר מדובר במבנים עירוניים, ראוי שיהיו מתועדים במחלקת מבנים מסוכנים. 8.4 . סיווג הסכנה או המלצה בחוות הדעת של המהנדס/ בהודעה המקרים שנבדקו הם מהשנים 2021-2019 . לפי חוק העזר הישן (עד שנת 2020 ), קיימים שני סוגי סכנה – "בניין המהווה סכנה", ו"סכנה תכופה". בחוק העזר החדש (משנת 2020 ) נוספה קטגוריה של "סכנה מיידית". עוד קובע חוק העזר כי: דהיינו, בכל חוות דעת/הודעה לבעלים, יש צורך במרכיבים הבאים: • סיווג המפגע – העדר סכנה; או המלצה לביצוע תיקונים ללא הכרזה על סכנה; "או מבנה המהווה סכנה" או "סכנה תכופה" או "סכנה מיידית"; • מתן המלצות מפורטות המתאימות לסיווג המפגע; • קביעת תקופה לביצוע ההמלצה. מעיון ב- 26 תיקי מבנים מסוכנים שנבדקו לעניין זה עולה כי ב 10- מהם ( 38% ) לא היתה היתה הקפדה על סיווג המפגע באופן נאות לפי חוק העזר ו/או על ניסוח המלצה המתאימה לסיווג, לרבות קביעת מועד לביצועה. לגבי ההודעות שנשלחו עד לחודש מאי 2020 (מועד פיצול מחלקת מבנים מסוכנים מתוך מחלקת בניה ציבורית), נמסר מהמחלקה כי "לא נקצב זמן ל תיקון" ולא התבצע מעקב מאחר שצוין בהודעות כי 'האחריות ליציבות המבנה חלה על בעליו....כל הנזקים בגוף ובנפש יהיה באחריותכם בלבד". להלן דוגמאות מתוך המדגם:

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==