מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן דוח מבקר העירייה לשנת 2021 טיפול העירייה במבנים מסוכנים 41 - מהמחלקה נמסר כי: " דיון בין גורמי הספארי לחברת נתיבי ישראל, אשר עקב עבודות לפיתוח כביש 461 נטתה גדר הספארי." - - בית ספר ניצנים – תמונ ת תקרה סדוקה מיום 13.1.16 - תיכון אלון – תמונת עמוד רעוע מיום 7.9.16 מהמחלקה נמסר כי: "תיכון אלון – הנחיות הועברו ישירות לאחראי הבינוי באגף החינוך". הביקורת מעירה כי אין תעוד להודעה שיצאה או למעקב של מחלקת מבנים מסוכנים. - הנוער העובד ברח' שפירא – 4 תמונת גגון רעוע מיום 8.12.16 מהמחלקה נמסר כי: "בתנועות הנוער מתבצעת אחת לשנה בדיקה של כל המבנים ומועברות הנחיות לתיקון – האחריות לתיקון עליהם". הביקורת מעירה כי אין תיעוד להודעה שנמסרה ולא למעקב של המחלקה על הביצוע. הערת הביקורת בתיקי מבני ציבור השמורים במחלקת מבנים מסוכנים תועדו מפגעים המעידים לכאורה על סכנה, וזאת מבלי שתועדה חוות דעת של מהנדס לגביהם או הודעה לבעלי הנכס (עיריית רמת - גן או עמותות) ולא מעקב של מחלקת מבנים מסוכנים אחר הטיפול והסרת הסכנה. ממחלקת מבנים מסוכנים נמסר כי "ככל שלא מדובר בסכנה מיידית, ניתנות הנחיות לאגף האחראי על המבנה להמשך טיפול על ידם (אגף החינוך, ספארי וכד')". הביקורת מעירה כי ראוי היה לערוך חוות דעת , וגם כ"גורם מייעץ" בלבד, ראוי היה כי המחלקה, בתור הגורם המקצועי בעירייה המתמחה במבנים מסוכנים, תערוך מעק ב אחר המפגע עד להסרת הסכנה . המלצת הביקורת גם כאשר מדובר במבנים עירוניים ובמבני ציבור, יש לערוך חוות דעת והודעה לגבי כל מפגע המעיד על סכנה, לתעדם בתיק המבנה במערכת של המחלקה ולערוך מעקב אחר הטיפול בסכנה. תגובת מנהל מחלקת מבנים מסוכנים: "קיימות חוות דעת למבנים בבעלות העירייה, אך מתויקות בתיקים של מחלקת בניה ציבורית ולא ב מחלקת מבנים מסוכנים היות והנחיות הועברו למחלקות המטפלות בהם. חוות הדעת למבנים אלו יתויקו גם במערכת הקומפלוט בניהול מבנים מסוכנים. יודגש כי עבור מבני ציבור, מחלקת מבנים מסוכנים משמשת כגורם מייעץ ומלווה בלבד."

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==