מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן דוח מבקר העירייה לשנת 2021 טיפול העירייה במבנים מסוכנים 40 8.3 . מפגעים במבני ציבור - תיקיית המחלקה תוצאות הבדיקה יכולות להיות אחת מאלה: העדר צורך בביצוע פעולה, המלצה לביצוע תיקונים ללא צורך בהכרזת המבנה כמסוכן, הכרזת המבנה כעלול להוות סכנה/ סכנה תכופה/ סכנה מיידית. בתיקיית "מבני ציבור" במערכת של מחלקת מבנים מסוכנים, תועדו צילומים שונים המעידים על מפגעים במבני ציבור , בלא שתועדו חוות דעת או הודעה לבעלות (הבעלות היא עיריית רמת גן, או עמותות שונות). רוב הצילומים ישנים יחסית, משנת 2016 , אך ישנם גם צילומים חדשים. מהמחלקה נמסר, כי אם אותר מפגע במבנה ציבורי, המחלקה מתפקדת כ"גורם מייעץ" בלבד, מאחר שהיא אינה יכולה לאכוף את חוק העזר במקרים אלה. לפיכך, המחלקה לא עורכת חוות דעת והודעה לפי חוק העזר אלא רק מפנה דואר אלקטרוני לגורם הרלוונטי, ומעבירה את הנ ושא לאחריותו. מחלקת מבנים מסוכנים אינה עורכת מעקב על תיקון המפגעים. להלן דוגמאות: - בית האזרח (צילומים )4.3.21 - מהמחלקה נמסר כי : " בבית האזרח ניתנה חוות דעת בעקבותיה הוחלט לשפץ את כל המקום (נמצא בשלבי תכנון)". הביקורת מעירה כי בעת הביקורת לא היתה מתויקת חוות דעת בתיק המפגע. - קיר תומך בספארי (צילומים )3.6.19

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==