מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן דוח מבקר העירייה לשנת 2021 טיפול העירייה במבנים מסוכנים 36 מספר פניה כתובת הנכס נוצר ב: תיאור הפניה הערות לגבי בדיקה ראשונית / חוות דעת תגובת המחלקה והתייחסות הביקורת ליפול. יש ליצור איתה קשר. הסבירו לפונה שעליה לבצע שיקום בטון בתקרה, והפונה אמרה שתפנה באופן עצמאי. הסבר זה אינו תואם את הדיווח למוקד, ומכל מקום משהתגלתה סכנה לכאורה, מ ן הראוי היה להגיע לבדיקה. 202001659729 רוקח 72 07/01/2020 10:25 עקב הגשמים המקלט כולו הוצף ונוצר בולען עקב כמות המים שירדה. תעוד במוקד: דיברו עם הפונה ואמרו לה שתפנה לבעל הנכס לתיקון. בפניה עם הפונה השני נכתב שהפונה שלח תמונות ומהתמונות עולה שאין סכנה ליציבות המבנה. מהמחלקה נמסר כי "הבולען לכאורה היה בור שנפער בחצר, רחוק מהבניין. לא שייך למבנים מסוכנים ".. כאמור, מהתיעוד של הדיווח ל מוקד עולה תמונה שונה *התייחסות בסעיף 9.1.1 202001661827 12/01/2020 10:01 202008772044 שרת משה 38 06/08/2020 09:46 החומה עומדת לקרוס ויש שם ילדים וזה יהיה אסון תעוד במוקד: אמר שמטופל מול בעל הנכס בשיתוף השירות המשפטי. בפועל בתיק יש רק מכתב ממרס 2019 (יותר משנה לפני התלונה) וצילומים משנת 2020 . לדברי מנהל המחלקה העניין בטיפול משפטי, וכן היו בדיקות שלא תועדו בתיק כי אין שינוי במצב, ואף אין סכנה מיידית . עוד הוסיף כי מדובר בעניין המצוי בבית משפט ולכן אין העירייה מתערבת. הביקורת תעיר כי אין תיעוד לטיפול משפטי בתיק, ואין תיעוד לבדיקות בתיק בכתובת משה שרת .38 תגובת מנהל המחלקה: ה תיעוד המשפטי מתועד בכתובת מבוא זאב – 9 הבניין הנמצא בחלקה מצפון לקיר, כן מכתב השירות המשפטי מ- 2016 ותכתובות עם עו"ד מטעם בעלי הנכס ברחוב משה שרת. בענן המחלקתי בכתובת הפניה קיים תיעוד מצולם מתקופות שונות החל מ- .2016 התייחסות הביקורת: העובדה שנתוני המפגע מ תויקים בשתי כתובות שונות מעידה על בעיה בתיעוד הנתונים וביכולת הבקרה עליהם. כמו כן, בתיק אליו הפנה המנהל (מבוא זאב )9 לא קיימת חוות דעת של 202101 - 877503 27/01/2021 16:41

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==