מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן דוח מבקר העירייה לשנת 2021 טיפול העירייה במבנים מסוכנים 34 תגובת מנהל מחלקת מבנים מסוכנים: "ממועד הפיכת מחלקת מבנים מסוכנים למחלקה עצמאית, כל פניה למחלקה בכל דרך, נפתחת בגיליון האקסל. לאחר ביקור המחלקה מתועדים צילומים וחוות הדעת בענן. יוקם מערך ניהול תיקי מבנים מסוכנים במערכת קומפלוט . המערכת תאפשר בקרה ומעקב . תיקי מבנים מסוכנים ישבו תחת תיק בניין. יעודכנו זמני התקן לטיפול בפניות , לפניות המתקבלות במחלקה בכל דרך." התייחסות הביקורת לתגובת מנהל המחלקה: רצוי לתעד את הפניות עצמן, לא רק את הכתובות שלהן בגיליון האקסל, אשר כאמור אינו כולל תמיד את כל הנתונים הנדרשים. יצוין, כי באופן התיעוד הנוכחי, לא ניתן לערוך בקרה אחר שלמות הטיפול בפניות. 8 . עריכת בדיקה ראשונית וחוות דעת מהנדס לפי סעיף 3 לחוק העזר החדש, אם " היה לבעל הבניין או למחזיק בו יסוד סביר כי בניין מהווה סכנה למחזיקים או לציבור, יודיע על כך מיד לראש העירייה ויבקש את בדיקת הבניין....המהנדס...חייב לערוך לבקשת בעל בניין או מחזיק, בדיקה של בניין העלול לסכן את המחזיקים בו, את הציבור או את הנכסים הסמוכים לבנ יין, ולהגיש חוות דעת לראש העירייה בתוך 24 שעות ממועד עריכת הבדיקה". בחוק העזר נקבעה הנחיה כי יש להגיש את חוות דעת תוך 24 שעות ממועד עריכת הבדיקה. 8.1 . פניות ללא תיעוד בדיקה בשטח הביקורת בדקה את אופן הטיפול של מחלקת מבנים מסוכנים ב 32- כתובות לגביהן התקבלו פניות מוקד בנושא מבנים מסוכנים ( 7 פניות מתוך התיעוד המוקד ויתר הפניות לפי התיעוד במערכת מבנים מסוכנים). מהביקורת עולה כי ב 8- כתובות ( )25% לא תועד ביקור בנכס לצורך בדיקתו. לעתים נמסרה מהמהנדסים תשובה למוקד על סמך תמונות שנשלחו מהפונה, ולעתים התלונה נסגרה ל לא תיעוד לבדיקה. להלן פירוט: מספר פניה כתובת הנכס נוצר ב: תיאור הפניה הערות לגבי בדיקה ראשונית / חוות דעת תגובת המחלקה והתייחסות הביקורת 202006747546 הראשונים 11 28/06/2020 08:09 אתמול בערב החלו ליפול מהבית שלה אבנים לכיוון הרחוב ומוסרת כי זה ממש מסוכן ויש להגיע לטפל בהקדם. תעוד במוקד: המהנדסת סיכמה עם הפונה שהמקום ייסגר עד שיפנו חלקים רופפים. אין תיעוד לתיק או לביקור.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==