מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן דוח מבקר העירייה לשנת 2021 טיפול העירייה במבנים מסוכנים 33 מעיד על הצורך לחדד בנהלים ברורים את אופן ההפניה של פניות בנושא מבנים מסוכנים לגורמים העירוניים הרלוונטיים. המלצת הביקורת יש לחדד את נוהל ההפניה של התל ונות מהמוקד העירוני (למשל באמצעות התווית קריטריונים ומילות מפתח המעידות על פניה בנושא "מבנה מסוכן"). בין היתר מומלץ, כי פניות בנושא מבנים מסוכנים יועברו מיידית למחלקת מבנים מסוכנים (במקביל להעברתן לפיקוח העירוני או השיטור עירוני במקרים הרלוונטיים). תגובת מנהלת המוקד העירוני : " בהמשך להמלצת הביקורת ישונה הנוהל. הפניות ינותבו הן למחלקת מבנים מסוכנים והן למחלקת שיטור עירוני או פיקוח עירוני ." 7.4 . פניות המתקבלות במחלקה הערות הביקורת כאמור, פניות של תושבים יכולות להגיע ישירות ליחידה – בטלפון או בדוא"ל. מהביקורת עולה כי אין ב מחלקת מבנים מסוכנים תעוד מסודר וניהול ממוחשב של פניות התושבים המגיעות ישירות אליה . (ובתיקי הנכסים יש תיעוד רק של מסמכים שהפיקה המחלקה וצילומים מהשטח, אך לא של הפניות). לפיכך, לא ניתן לאמוד את מספר הפניות המגיעות יש ירות למחלקה לצורך ניהול וארגון יעילים, ולא ניתן לבצע בקרה על אופן הטיפול בפניות המגיעות ישירות למחלקה. לפניות המגיעות ישירות למחלקת מבנים מסוכנים אין זמן תקן לטיפול. המלצות הביקורת יש לתעד את כל הפניות המגיעות למחלקת מבנים מסוכנים, ואת אופן הטיפול בהן, ולחילופין את עילת אי הטיפול בהן. לשקול הכנסת מערכת ייעודית לניהול הפניות הישירות המתקבלות למחלקה. יש לקבוע זמן תקן לטיפול בפניות המתקבלות ישירות במחלקה, ולבצע מעקב אחר העמידה בזמן הת קן.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==