מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן דוח מבקר העירייה לשנת 2021 טיפול העירייה במבנים מסוכנים 32 הערת הביקורת 7.3.2.1 מהביקורת עולה כי נמצאו מקרים בהם היתה חריגה מזמן התקן שנקבע לטיפול בפניות (שארוך ממילא מזמן התקן הרצוי). במרבית המקרים מדובר בפניות המעידות לכאורה על סכנה ממשית לחיים ו/או לרכוש. המלצת הביקורת 7.3.2.2 יש להקפיד על טיפול מיידי בפניות המעידות לכאורה על סכנה ממשית (מרפסת ע ומדת ליפול, עמוד תמך עומד ליפול, אבנים נופלות ממבנה לרחוב וכד'). תגובת מהנדסת העיר: "בממצאי הדו"ח עולה כי המענה לתלונות התושבים אינו מספק הן בכמות, הן בזמן הטיפול והן בבדיקת סטטוס הפניה. על מנת להצליח לעמוד במשימות חשובות אלה נדרש: הקצאת כוח אדם ייעודי לטיפול בתלונות 24/7 וביצוע מיון ראשוני ; זימון מהנדס מבנים מסוכנים חיצוני למיון מפורט במבנים בהם התעורר חשד ליציבות המבנה במיון הראשוני... כוח אדם לתיעוד ובקרה ." תגובת מנהל מחלקת מבנים מסוכנים: "מקרים אלו טופלו בדחיפות ובאופן מידי, מרגע שהועברו מהמוקד למחלקת מבנים מסוכנים. מחלקת מבנים מסוכנים נותנים מענה מידי לפניות .24/7 בוודאי תידרש הקצאת כח אדם נוסף". התייחסות הביקורת לתגובת מנהל המחלקה: התגובה אינה משנה את הממצא. בהתאם לרישום במערכת המוקד היתה חריגה מזמן התקן. הפנית פניה בנושא מבנים מסוכנים ליחידות אחרות הביקורת בדקה את התיעוד שנרשם במערכת המוקד העירוני לטיפול במדגם פניות בנושא מבנים מסוכנים. על אף דחיפות הטיפול בפניות בגין מבנים מסוכנים, נמצא כי חלק מהפניות לא הופנו מידית לטיפול מחלקת מבנים מסוכנים, אלא קודם לכן לפיקוח עירוני/ שיטור עירוני ולעתים אף לטיפול יחידות אחרות, כגון שירותי ניקיון, פיקוח על הבניה וכד'. כתוצאה מכך חלף זמן, לעתים ממושך, עד הגעת הפניה לטיפול במחלקת מבנים מסוכנים. הערת הביקורת נמצאו פניות בנושא מבנים מסוכנים שהועברו לטיפול הפיקוח הע ירוני או לשיטור העירוני, ולעתים ליחידות אחרות, לפני שהועברו למחלקת מבנים מסוכנים. הביקורת סבורה כי הדבר

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==