מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן דוח מבקר העירייה לשנת 2021 טיפול העירייה במבנים מסוכנים 30 מדובר אפוא במשך זמן ארוך במיוחד עבור פניות העלולות להעיד על סכנה לגוף ולרכוש ואולי אף לסכנת חיים. להלן דוגמאות: מס' פניה נוצר ב... פתור עד... תיאור הפניה 201907-581908 31/07/2019 26/08/2019 בית מתמוטט 202107-970249 12/07/2021 25/07/2021 מדווח על גדר מעטפת של חניון עירוני שהיא עקומה אומר שזה מסוכן 202001-658024 04/01/2020 20/01/2020 מאחורי הבניין יש חומה הגובלת בין החניון הציבורי לחניה של הבנין, מי הגשמים מוצפים והחומה עלולה לקרוס על הרכבים. 202002-672658 04/02/2020 17/02/2020 מבקש שיטפלו בעניין הקיר התומך שעשוי לקרוס. 202009-798368 18/09/2020 12/10/2020 חומת הבניין בתהליכי קריסה ונשענת כרגע על השיבר. סרטון בווטסאפ מוקד . הערות הביקורת 7.3.1.1 הביקורת מעירה, כי מדובר בנושא הכרוך בסכנה לחיים ולרכוש בדרגות שונות, ולעיתים אף בסכנה מיידית. לפיכך ראוי לקבוע זמן תקן מדורג בהתאם לכך. זמן תקן כולל ואחיד של 7 ימי עסקים , שנקבע ע"י מהחלקת מבנים מסוכנים, עלול להיות ארוך מדי (למשל כאשר מדובר בסכנה מיידית), ואף לעלות חלילה בחיי אדם. אמנם, ממחלקת מבנים מסוכנים נמסר כי "המחלקה מטפלת בפניות על פי חומרת ן, ללא קשר לזמן המוקצב ", לדעת הביקורת לזמן התקן חשיבות הן לעניין דחיפות הטיפול בפניות במוקד והן לצורך מעקב ובקרה אחר טיפול זה. המלצו ת הביקורת 7.3.1.2 מומלץ לעדכן במערכת המוקד את זמני תקן זאת בהתאם לאופי הסכנה המדווחת בפניות הציבור למוקד. כך למשל, כאשר מדווח על סכנה מיידית, יהיה זמן התגובה מותאם לחומרת האירוע, ולא . 7 ימים 7.3.1.3 יש להגדיר מהו ה"טיפול" הנדרש לצורך סגירת הפניה בזמן התקן - האם מד ובר בזמן עד לבדיקה ראשונית או עד משלוח הודעה/הוצאת צו או עד להסרת המפגע. תגובת מנהל מחלקת מבנים מסוכנים: " ב 8.12.2021 זמן התקן שונה ל 7 ימים קלנדריים. להמלצת הביקורת יעודכנו זמני תגובה שונים במסגרת כתיבת הנהלים למחלקה."

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==