מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן דוח מבקר העירייה לשנת 2021 טיפול העירייה במבנים מסוכנים 29 לפי גיליון פניות שהתקבל מהמוקד העירוני, קיים סיווג של "מבנה מסוכן", שבמסגרתו התקבלו במוקד פניות לפי הפירוט הבא: שנה מספר פניות בנושא מבנים מסוכנים במוקד העירוני 2019 71 2020 100 2021 (עד יולי) 74 סה"כ פניות 245 ע"פ עדכון מנהל מחלקת מבנים מסוכנים, עד סוף שנת 2021 התקבלו 315 פניות. הביקורת מציינת כי בעקבות הריסת מבנה מסוכן ברח' ביאליק 33 בתאריך 18/8/21 , חלה עליה ניכרת במספר הפניות. קביעת זמן תקן לטיפול בפניות מוקד בנושא מבנים מסוכנים הביקורת בררה מול מנהלת המוקד העירוני אם יש נוהל מיוחד לעניין טיפו ל במבנים מסוכנים, ומהו זמן התקן למשך הטיפול בפניה בנושא הנ"ל. הביקורת נענתה כי "זמן התקן לטיפול בנושא מבנה מסוכן – עד 9 ימים". לשאלת הביקורת השיבה מנהלת המוקד כי מדובר ב 7- ימי עבודה, שהם לרוב בפועל 9 ימים קלנדריים. להלן דוגמה ללוח זמני תקן של מוקד עירוני בעירייה אחרת , לעניין מבנים מסוכנים: מאחר ומדובר ב 7- ימי עבודה , ומאחר שאם פניה הועברה ליחידה לא שייכת מאופס זמן התקן (ונספר מההתחלה), נוצר מצב בו ב 157 - פניות (שהן 64% מכלל הפניות שהופנו על ידי המוקד למחלקת מבנים מסוכנים בתקופה ינואר -2019 יולי 2021 ), נקבע בפועל זמן תקן לסגירת הפניה העולה על 10 ימים (קלנדריים), וזאת לפי הפילוח הבא: טווח זמן התקן שנקבע בגיליון (מפתיחה עד סגירה) מספר פניות להן נקבע תקן בטווח הנ"ל 0-9 ימים 88 10-20 ימים 138 21-73 ימים 19 סה"כ 245

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==