מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן דוח מבקר העירייה לשנת 2021 טיפול העירייה במבנים מסוכנים 28 על הצורך בקביעת סדרי עדיפויות לאיתור המבנים ולטיפול בסיכונים שבהם ובקביעת מדיניות של בקרה דיווח ופעילות בשטח". בנוגע לחוקי העזר של העיריות בעניין מבנים מסוכנים הסיק מבקר המדינה , כי " : מסמכותן ואף מחובתן של העיריות לערוך ביוזמתן בדיקות של מבנים, דהיינו: סקרים, שבאמצעותם יאותרו מבעוד מועד מבנים העלולים לסכן את הציבור". באוגדן תיאורי תפקידים של אגף בקרת הון אנושי ברשויות מקומיות של משרד הפנים, נרשם בהגדרת תפקידו של מנהל יחידת מבנים מסוכנים: " ביצוע סקרים ברחבי השטחים הרשותיים... בנושא מבנים מסוכנים" . זאת בנוסף למתן מענה לפניות הציבור. ה ערת הביקורת בתקופת הביקורת לא נער כה במחלקה תוכנית עבודה לבדיקת מבנים מסוכנים ו/או סקר ייעודי לאיתור מבנים מסוכנים . עיקר עבודת האיתור מתבססת על פניות של תושבים למוקד העירוני או למחלקת מבנים מסוכנים. בדיקות יזומות של העירייה לאיתור מבנים מסוכנים מבוצעות רק כשמהנדס היחידה מבקר בשטח לצורך בדיקת פנייה, ורואה בסמוך מבנה מסוכן אחר. הביקורת סבורה כי בהיעדר תכנית של בדיקות יזו מות לצורך איתור שיטתי, נפגעת היכולת לאתר מבנים מסוכנים ולטפל באופן נאות בנושאים הקשורים אליהם . מנהל המחלקה מסר לביקורת, כי אמנם איתור מבנים מסוכנים מסתמך על פניות תושבים או "סיורים רנדומליים" . המלצת הביקורת לגבש תכנית עבודה לפי סדרי עדיפויות שייקבעו, לצורך איתור מבעוד מועד של מבנים העלולים לסכן את הציבור. תגובת מנהל מחלקת מבנים מסוכנים: "נפעל על פי החלטת הנהלת העיר, השירות המשפטי ומהנדסת העיר. " 7.3 . תהליכי איתור מבנים מסוכנים באמצעות פניות למוקד העירוני חוקי העזר הישן והחדש בנושא טיפול במבנים מסוכנים קובעים, כי: " היה לבעל בניין יסוד סביר להניח כי בניין מהווה סכנה למחזיקים או לציבור, יודיע על כך מיד לראש העירייה". הן חוק העזר הישן והן החדש קובעים כי אם הגיעה הודעה כזו מאת בעל בניין, על המהנדס לבדוק את הבניין עם קבלת ההודעה ולכתוב חוות דעת תוך 24 שעות.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==