מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן דוח מבקר העירייה לשנת 2021 טיפול העירייה במבנים מסוכנים 27 7 . איתור מבנים מסוכנים 7.1 . כללי חשיבות איתור מבנים מסוכנים ברחבי העיר הינה בשל הסכנה הטמונה במבנים אלה הן למחזיקים בהם והן לציבור. איתור מבנה מסוכן יכול שיהיה בדרכים הבאות: o בדיקות יזומות - ניתן לבצע בדיקות יזומות בהתאם לתכנית עבודה מסודרת. o פניה ישירה למחלקה - ניתן לפנות למחלקה טלפונית, או ישירות לדוא"ל של המזכירה (המשותפת למחלקת מבנים מסוכנים ולמחלקת בנייה ציבורית). לדברי מנהל המחלקה, מתוכננת פתיחת תיבת דוא"ל ייעודית למחלקת מבנים מסוכנים. ה מנהל משוחח עם הפונה, ומסביר את נוהל הבדיקה ותשלום האגרה. אם הפונה מבקש בדיקה הוא יוצא לשטח, ולאחר מכן מתייק את החומר במחשב המחלקה, לפי הכתובת. o מוקד עירוני - מוקד עירוני הינו גוף המקבל ומעביר לטיפול, שאלות ופניות שקשורות לעירייה מגורמים שונים. ברשויות מקומ יות מקובל שהטיפול בפניות המוקד יתבצע בהתאם ללוחות זמנים מוגדרים מראש בעבור כל סוג תלונה ("זמן התקן" לטיפול בתלונה). משך הטיפול בפניה למוקד נמדד בין מועד קבלת התלונה לבין מועד סגירתה. לדברי מנהל מחלקת מבנים מסוכנים, אם הפניה הגיעה באמצעות המוקד, מנהל המחלקה סוגר אותה באמצעות מערכת CRM לאחר שדיווח כיצד טופלה. 7.2 . אי ביצוע בדיקות יזומות לפי סעיף 3 לחוק העזר משנת " :2020 המהנדס רשאי לערוך מזמן לזמן ביוזמתו....בדיקה של בניין העלול לסכן את המחזיקים בו, את הציבור או את הנכסים הסמוכים". בדוח מבקר המדינה על טיפול העי ריות במבנים מסוכנים שבתחום שיפוטן נקבע: " איתור שיטתי של מבנים מסוכנים הוא מושכל ראשון במסגרת האמצעים למניעת סכנת נפשות ונזקים הצפויים מהתמוטטות בבניינים או חלק מהם. יצוין כי בית המשפט העליון כבר עמד בפסק הדין ... (ע"א 862/80 ) איתור מבנה מסוכן פניות ישירות למחלקת מבנים מסוכנים פניות תושבים למוקד העירוני בדיקה יזומה לפי תכנית עבודה

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==