מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן דוח מבקר העירייה לשנת 2021 טיפול העירייה במבנים מסוכנים 26 6.4 . אין בגיליון האקסל את כל הנתונים הנדרשים לצורך קבלת תמונה מלאה על אופן הטיפול במבנים מסוכנים. חסר בגיליון מידע הנדרש לצורך הפקת מידע ניהולי מדויק , שיסייע בביצוע בקרה סדורה ויעילה לגבי מצב התיקים ואופן הטיפול בהם, למשל לצורך איתור המקרים הבאים: • תיקים בהם בוצע ביקור בנכס ולא נערכה חוות דעת תוך 24 שעות כנדרש בחוק העזר; • תיקים בהם לא בוצעה בקרה חוזרת על אף שתם הזמן שהוקצב לטיפול הבעלים במפגע; • תיקים בהם ערכה המחלקה בדיקה חוזרת ונמצא בבדיקה כי לא בוצעו עבודות כנדרש, וזאת לצורך הגשת המלצה ללשכה המשפטית; • תיקים בהם נשלחה מהבעלים הודעה על סיום העבודה, לצורך סגירת התיק; 6.5 . יצוין כי בעירייה אחרת, למשל, קיימת מערכת ממוחשבת ייעודית , אליה מוקלדות כל התלונות והפניות, וכן מועד קבלת הפניה לטיפול, ממצאי הביקור הראשון, מועדי הוצאת כלל ההודעות וסיווג הסכנה בכל אחד מהם (סכנה/ סכנה מיידית), מועדי ביקורי מעקב וממצאיהם, מועד העברה לטיפול משפטי, מועד העברה לביצוע עירוני של הסרת הסכנה, מועד העברה לגבייה מהבעלים ועוד. הערת הביקורת 6.6 . אי קיומו של מאגר נתונים מלא אודות כלל תיקי המבנים המסוכנים, אשר יאפשר לרכז, ל מפות ולנתח מידע זמין ועדכני לגביהם- מקשה משמעותית על ניהול ובקרה יעילים של הנושא. המלצת הביקורת 6.7 . יש לשקול להטמיע מערכת ממוחשבת ייעודית שתאפשר עדכון שוטף בדבר נתוני הטיפול ב כל מבנה , וקבלת תמונת מצב מלאה אודותיו , תוך אפשרות להפקת נתונים ניהוליים, דוחות מובנים, ואף קישור לצפייה במסמכי ם של כל ת יק ותיק . מומלץ שכל הנתונים אודות הטיפול בתיקים יתועד באופן שיאפשר הפקת דוחות בקרה ומעקב. תגובת מנהל מחלקת מבנים מסוכנים: " לצורך שיפור ניהול הגיליון, מתבצע בימים אלה עדכון ואיחוד הגרסאות הקודמות של גיליון האקסל . כל פניה חדשה המטופלת במחלקה, מוזנת ל גיליון האקסל והפעילות מתעדכנת . רק לאחר השלמת סידור הגיליון, ניתן יהיה לעדכן בו את התיקים הישנים, אשר נפתחו טרם פתיחת הגיליון... יוקם מערך ניהול תיקי מבנים מסוכנים במערכת קומפלוט. המערכת תאפשר בקרה ומעקב. תיקי מבנים מסוכנים ישבו תחת תיק בנין – בוצעה פניה למיחשוב לצורך הטמעת המערכת."

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==