מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן דוח מבקר העירייה לשנת 2021 טיפול העירייה במבנים מסוכנים 25 ארלוזרוב 75 ✓ 19/2/2018 ✓ 19.2.2018 ארנון 2 ✓ 30.5.2021 ✓ 25.2.2021 אשתאול 5 ✓ 20.4.2021 ✓ 20.4.2021 בנימין 2 - - ✓ ביאליק 55-57 ✓ 10.1.2021 ✓ 10.1.2021 ברקאי 21 - - ✓ 17.12.2019 6.1 . ניתן לראות כי מתוך 30 התיקים שנבדקו ע"י הביקורת לעניין זה, קיימים 10 מקרים ( )33% המתועדים בתיקיות שבמחשב המחלקה אך אינם מצוינים בגיליון האקסל . העדר נתונים אודות קיומם של תיקים בגיליון האקסל המרוכז אינו מאפשר מעקב והמשך טיפול יעילים בתיקים אלו. ואמנם, כפי שיפורט בהמשך, ברבים מהתיקים הללו לא תועד המשך טיפול לאחר המכתב הראשוני. תגובת מנהל מחלקת מבנים מסוכנים: " כל המקרים שלא תועדו בגיליון האקסל, טופלו טרם בניית הגיליון, וכי כל פניה חדשה המטופלת במחלקה מתעדכנת בו. " התייחסות הביקורת לתגובת מנהל המחלקה: הגיליון צריך להכיל את כל התיקים הפתוחים, גם אלה שקדמו לפתיחתו, כך שניתן יהיה לעקוב אחר כלל המבנים המסוכנים שאותרו בעיר בשנים האחרונות. כמו כן יצוין, כי כי חלק מהתנועות האחרונות בפניות במדגם שלא תועדו הן מסוף שנת 2019 או משנת 2020 (דהיינו לאחר פתיחת הגיליון). 6.2 . אין הקפדה על תיעוד מועד התנועות האחרונות וסטטוס הטיפול, כך שלעתים סגירת תיקים לא עודכנה בגיליון האקסל על אף שעודכנה בתיקיה שבמחשב המחלקה. מעיון אקראי בתיקים אחרים עלה גם מקרה הפוך, ברח' ביאליק 55-57 , בו נרשם בגיליון כי הסתיים טיפול, וזאת מבלי שתויקה כל אסמכתה לכך בתיקיה שבמחשב המחלקה (תיעוד נציג העירייה במקום, צילומים, הודעה מהבעלים וכד'). ליקויים כגון אלה אינם מאפשרים מעקב והמשך טיפול יעילים בתיק ים. 6.3 . יש לציין עוד, כי לא תמיד ממולאים כל השדות בגיליון אקסל, על אף חשיבותם. למשל: • תאריך סיום תוקף הדרישה לבעלים מולא רק עבור 2 נכסים מתוך כ 140- נכסים שנרשמו בגיליון האקסל. • תאריך ביקור ראשון בנכס, לא מולא ב 20- מקרים, מתוך 140 מקרים שנרשמו בגיליון האקסל.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==