מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן דו"ח מבקר העירייה לשנת 2021 ניהול מערך הסעות תלמידים 206 הביקורת מציינת לחיוב את הממצאים שעלו במדגם שערכה: 11.2.9 . מהביקורת עולה כי כל המסיעים מעבירים את החיובים בצירוף דוח מפורט הכולל את רשימת המסלולים ופירוט הימים בחודש בהם בוצע כל מסלול. 11.2.10 . לכל מסלול מציין המסיע את הימים בהם בוצע המסלול וכן האם מדובר על מסלול הלוך או על מסלול חזור, בהתאם לתכנון המסלול. 11.2.11 . הביקורת ערכה בדיקה כי לא בוצעו חיובים בימי שבת ו/או חג וכן לא בוצעו חיובים חריגים. לא נמצאו דיווחים על הסעות בימי מנוחה – תקין . 11.2.12 . הביקורת ביצעה בדיקה מדגמית של המחירים שחייבו המסיעים את העירייה ב- 10 מסלולים ל- 4 מסיעים שונים ונמצאה התאמה בין הסכום שחויב בחשבון לתשלום לבין המחיר שנקבע בהסכם ההתקשרות בכל המקרים שנבדקו – תקין . 11.2.13 . כמו כן נמצא תיעוד לבדיקות שמבצעת רכזת ההסעות על החיובים, הפניית שאילתות לגבי החיובים שונים ושינויים מהחיוב הקבוע לבדיקה של חברת הפיקוח, ומעקב אחר קבלת הסברים לחריגים טרם אישור התשלום. 11.2.14 . הביקורת מעירה כי הדיווח מועבר לעירייה באופן ידני בטבלה הכוללת מספר רב של פרטים באופן שמקשה לקיים בקרה על הנתונים ומחייב תשומת לב רבה. 11.2.15 . אופן בדיקה זה, המחייב את רכזת ההסעות לעבור על המסלולים באופן יומי, לוודא בכל יום כי המסלול התקיים, לבדוק שהמסיע לא דיווח על הסעות בימים שלא התקיימו לימודים באופן פרטני והתאים באופן ידני בין החיוב לבין הביצוע בפועל, גוזל זמן עבודה רב מרכזת ההסעות. 11.2.16 . הביקורת סבורה כי ניתן לבחון אפשרות להגדרת קובץ שישלח המסיע על גביו תזין רכזת ההסעות מסלולי ההסעה בפועל מידי יום. עם קבלת קובץ החיוב מהמסיעים תתבצע בדיקה ממוחשבת להתאמה בין הקבצים ואיתור חריגים לבדיקה באופן אוטומטי. תגובת מנהלת אגף החינוך: " אנו שמחים לראות שהביקורת ציינה לחיוב את איכות הבדיקה וכי לא נמצאו ממצאים חריגים בבדיקת חשבונות. "

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==