מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן דוח מבקר העירייה לשנת 2021 טיפול העירייה במבנים מסוכנים 23 המערכות המשרתות את המחלקה הן גחל"ת (מרשם אוכלוסין), רישום מקרקעין (נסחי טאבו), מערכות הנדסיות לאיתור מבנים ( GIS ). ההודעות המוצאות מהמח לקה לבעלי המבנים מסוכנים מופקות בתוכנת DOCS . אין מערכת ממוחשבת ייעודית לניהול מבנים מסוכנים. המסמכים של כל תיק נסרקו במחשב המחלקה, שבו נשמרים המסמכים בתיקיות ממוחשבות לפי ספר אלפביתי. להלן צילום מסך לדוגמה של הצילומים והמסמכים המתויקים בתיקיית הנכס "אבא ה ילל 49 " במחשב המחלקתי: נתוני התיקים מרוכזים בגיליון אקסל במחלקת מבנים מסוכנים . לדברי מנהל המחלקה, את הגיליון החלו לערוך בשנת 2018 (עוד במחלקת בניה ציבורית), לאחר מכן הופסקה עריכתו, והוא חזר לשימוש ולעדכון בשנת 2020 . עם זאת, לדבריו עקב מחסור בכוח אדם, קיים קושי לעדכן את הרשימה באופן מלא. השדות המופיעים בגיליון האקסל , שמנוהל במחלקה לפי סדר אלפביתי, הינם: רחוב ומס' בניין, גוש/חלקה, תיק בנין, סימוכין למכתב (דרישה לבעלים) , תאריך ביקור (ראשון), תאריך מכתב, נושא, האם התקבל מענה, תזכורת, תוקף. גיליון האקסל אינו מקיף את כל התיקיות במחשב המחלקה, ואין בו הקפדה על הסטטוס העדכני ביותר . להלן דוגמה לאופן הרישום של 30 תיקים שנבדקו לעניין זה בלבד (מתוך כ 140- ), אשר רשומים באות א' ובאות ב' בגיליון האקסל, והשוואת רישומים אלה לתיעוד בתיקיות במחשב המחלקה :

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==