מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן דו"ח מבקר העירייה לשנת 2021 ניהול מערך הסעות תלמידים 205 מוסדות לימוד וכד', וכן שינויים בימי הלימודים, כגון: ימי חופשה, חגים, ימי מחלה של התלמיד וכדומה. 11.2.2 . בכדי לוודא דיווח נאות של המסיע על ביצוע המסלולים בכל יום בחודש כפי שבוצע בפועל, יש לבדוק את החשבון החודשי שהוגש באופן פרטני ולוודא כי: א. כל המסלולים עליהם דיווח המסיע ודרש בגינם תשלום, אכן בוצעו בפועל. ב. המסלולים הינם מסלולים מאושרים של העירייה. ג. ההסעות התקיימו בכל הימים בהם דווחו בחשבונית. ד. החיוב בגין כל מסלול מתאים לסכום שנקבע בהסכם. ה. המסיע לא דיווח על הסעות בימי חופשה. 11.2.3 . נציג חברת הפיקוח מקבל את החשבון מהמסיע ומבצע בקרה על נאותות הדיווח והחיוב. 11.2.4 . במסגרת הבדיקה מוודא נציג חברת הפיקוח כי המסיע דיווח על מסלולים שהתקיימו בפועל, בהתאם למסלולים שהוגדרו מראש, ברכב שנקבע בהסכם. כמו כן, הוא מוודא כי המסיע העביר חיוב בגין כל מסלול בהתאם לסכום שנקבע בהסכם. 11.2.5 . ככל שנמצאו פערים בין הדיווח והחיוב בפועל לבין המסלול המתוכנן מעביר נציג חברת הפיקוח שאלות הבהרה למסיע לתיקון החיוב או העברת אסמכתא בגין השינוי. 11.2.6 . לאחר הבדיקה מעביר נציג חברת הפיקוח את החיוב לרכזת ההסעות. רכזת ההסעות מבצעת בקרה נוספת כי החיוב מתאים לימי ההסעות בפועל ולמחירים שנקבעו בהסכם ההתקשרות. 11.2.7 . בין היתר מבצעת רכזת ההסעות בדיקה כי המסיע לא דיווח על הסעות בימי חופשה בהם לא התקיימו לימודים ולא דרש תשלום בגין ימים אלה. 11.2.8 . הביקורת ערכה בדיקה מדגמית של החשבונות המפורטים המועברים לתשלום מכל חברות ההסעות לחודשים 10.2020 ו- .2.2021 כמו כן, נבדקו החשבונות של חברה ד' לשנת הלימודים תשפ"א. סה"כ נבדקו 27 חשבונות שהעבירו המסיעים בשנת הלימודים תשפ"א.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==