מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן דו"ח מבקר העירייה לשנת 2021 ניהול מערך הסעות תלמידים 203 10.4 . העדר שיתופי פעולה עם רשויות סמוכות בבניית המסלולים 10.4.1 . אחת הדרכים לשפר ולייעל את מערך ההיסעים ולחסוך בעלויות הינה באמצעות שיתוף פעולה בין מספר רשויות מקומיות סמוכות. במידה שברשות מקומית ישנו תלמיד אחד הזכאי להסעה למקום מרוחק, ניתן לבחון שילוב התלמיד בהסעה קיימת של רשות מקומית סמוכה. במידה שההסעה עוברת בסמוך לרשות המקומית והוספת התלמיד אינה מאריכה את זמן הנסיעה באופן משמעותי, או לחילופין שילוב תלמידים נוספים מרשויות אחרות בהסעה היוצאת מהרשות המקומית. באופן זה, עלות ההסעה מתחלקת בין שתי הרשויות, דבר המאפשר חיסכון ויעילות לשתיהן גם יחד. 10.4.2 . בסעיף א. .1 (ה) לנספח ב בהוראה 153 הקבע, בין היתר, כי: "רשות מקומית תתקשר, אם הדבר מעשי, עם רשויות מקומיות סמוכות, כדי שההסעה והליווי יהיו חסכוניים, ובלבד שהסעה כאמור לא תגרום להארכתו של משך ההסעה באורח בלתי סביר ." כלומר , משרד החינוך מעודד, ככל האפשר, שית וף פעולה בין רשויות סמוכות לשילוב מסלולי הסעות לצורך חיסכון ויעילות. 10.4.3 . מהביקורת עולה כי העירייה אינה בוחנת אפשרות של שיתוף פעולות עם רשויות סמוכות בנושא שילוב תלמידים בהסעות. 10.4.4 . מנהל ת אגף החינוך מסרה, כי בהתאם למדיניות העירייה ישנה העדפה לתת שירות טוב ככל האפשר לתלמידי העיר. שילוב תלמידי ם מערים אחרות בהסעות עשוי בסבירות גבוה ה לעכב את משך זמן ההסעה, דבר שיפגע בשירות לתלמיד . 10.4.5 . לאור העובדה שמדובר, לרוב, על תלמידים בעלי צרכים מיוחדים וכן התנגדויות של הורים לשילובים כאמור, העירייה אינה מקיימת שיתופי פעולה עם רשויו ת אחרות בביצוע הסעות. הערת הביקורת: 10.4.6 . העיר רמת גן סמוכה למספר ערים, הביקורת סבורה כי ניתן לבחון שיתופי פעולה עם רשויות סמוכות לביצוע הסעות, תוך קביעת קריטריונים ברורים שיבטיחו פגיעה מינימאלית בשירות ההסעות לתלמידים. מנהלת אגף החינוך מסרה, כי גם אם הדבר היה אפשרי בימים של שגרה, בתקופת הביקורת המדינה נמצאת בעיצומה של מגפת הקורונה ו לאור מצב התחלואה לא נבחן שילוב תלמידים בהסעות .

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==