מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן דו"ח מבקר העירייה לשנת 2021 ניהול מערך הסעות תלמידים 201 מנהלת אגף החינוך מסרה, כי לגבי כל תלמיד נערכת בדיקה פרטנית של עלות ההסעה, אולם לא מבוצע תחשיב כולל המוגש בפני הנהלת העירייה במסגרת הדיון על מדיניות ההסעות לתלמידים שאינם עומדים בתנאי הזכאות שקבע משרד החינוך. 10.1.12 . לעניין זה יצוין, כי החל מתאריך 1.1.2016 , נכנסה לפועל הרפורמה החדשה של משרד התחבורה, המאפשרת לרכוש מינוי נסיעה אזורי , המשלב את כל אמצעי התחבורה הציבורית. באמצעותו, ניתן לנסוע ללא הגבלה בתחומי האזור, בכל אמצעי תחבורה שנבחר, בנפרד או בשילוב ביניהם ברכישת כרטיס נסיעה אחד, דבר שהוזיל באופן משמעותי את עלות כרטיסי הנסיעה בתחבורה ציבורית. המשמעות היא שעלות מימון ההסעות גבוהה אף יותר מאז כניסת הרפורמה לתוקף. 10.1.13 . מנהלת אגף החינוך מסרה כי , ההסעות ניתנות במקומות בהם קיים קושי תחבורתי ובהתאם למדיניות העירייה שנבחנת מעת לעת באגף ובהנהלת העיר. 10.2 . עריכת מסלולי ההסעות 10.2.1 . לקביעת מסלולי ההסעה חשיבות בכל הנוגע להוצאות העירייה בגין שירותי ההיסעים. הביקורת מציינת כי עריכה מיטבית של מסלולי ההסעות מחייבת התחשבות בכלל הפרמטרים הרלוונטיים, בין היתר: עומסי תנועה בכבישים, מסלולי הנסיעה המיטביים, מסלולים חלופיים, וכד'. לאור האמור, בכדי לערוך את המסלולים המיטביים רצוי להיעזר בבעל מקצוע מנוסה בתחום ההסעות בעל ניסיון בבחירת מסלולי הסעות שמכיר את כלל הפרמטרים. 10.2.2 . בסעיף 2.1 לחוזה ההתקשרות עם המסיע נקבע, בין היתר, כי: " הקבלן מתחייב לבצע הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה בהתאם לתנאי חוזה על בסיס המחירים שהוצעו על ידו בנספח 'א 7 לחוזה, בימי הלימודים של מוסדות החינוך ועל פי קביעת הרשות בלבד ". 10.2.3 . סעיף 2.9 להוראה 153 מחיל חובה על הרשות המקומית לארגן את ההסעות ולנהלן: " חובת ארגון ההסעות וביצוען חלה על הרשות המקומית שהתלמידים מתגוררים בתחומה ." 7 נספח א' - 1 – מפרט הסעות ומחירים שנה"ל

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==