מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן דו"ח מבקר העירייה לשנת 2021 ניהול מערך הסעות תלמידים 200 10.1.8 . מהביקורת עולה כי ב- 8 מסלולים מוסעים 10 תלמידים שאינם עומדים בקריטריונים של משרד החינוך או יותר, כאשר ב 3 - מהמסלולים הנ"ל יש בהם מעל 60 תלמידים שהינם זכאים חריגים , כמפורט להלן: שם המוסד זכאי זכאי חריג אושא 13 10 בי"ס בית אקשטיין 10 10 הבילויים 8 14 הלל 37 62 הראה 21 144 מורשת משה 6 102 סביון 19 18 תום יסודי ספארי 42 20 סה"כ 156 380 10.1.9 . מרבית 380 התלמידים הנ"ל , כ- 82.5% מתוך 461 מהתלמידים המוסעים שאינם עומדים בקריטריונים של משרד החינוך (זכאים חריגים) , נפתחו מסלולי הסעות ייעודיים , זאת על פי מדיניות העירייה. 10.1.10 . התוספת לעלות ההסעות כתוצאה מהסעת תלמידים שאינם עומדים בקריטריונים של משרד החינוך מסתכמת לכ 6.8 - מיליון ₪ בשנת ,2020 על פי התחשיב הבא : מקרא לתחשיב • 39% מהתלמידים המוסעים אינם עומדים בקריטריונים של משרד החינוך (סעיף .)10.1.7 • לכ- 82.5% מהתלמידים כזכאי חריג נפתחו מסלולים ייעודיים (סעיף 10.1.9 בהערכה שמרנית). • סה"כ עלות ההסעות הסתכמה בשנת 2020 לכ- 20.7 מיליון ₪ עפ"י נתוני הנהלת החשבונות. 10.1.11 . על פי מדיניות העירייה, אגף החינוך מספק הסעות לכל התלמידים הזכאים להסעה באופן גורף, גם אם יש אפשרות להעביר תלמידים נסיעה בתחבורה הציבורית. מהביקורת עולה כי לא נערכה בדיקה כלכלית לבחון את עלות ההסעות לעומת עלות החזר הוצאות בתחבורה הציבורית. (39*0.85) 100 6,885,036

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==