מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן דו"ח מבקר העירייה לשנת 2021 ניהול מערך הסעות תלמידים 199 10.1.2 . בתום כל שנת לימודים , מרכזים עובדי מחלקת ההסעות את רשימת התלמידים הזכאים להסעה לשנה העוקבת, על פי הקריטריונים של משרד החינוך ומדיניות העירייה. רשימת התלמידים נערכת על סמך נתוני הזכאות, בין היתר: החלטות וועדות ההשמה וועדות השיבוץ 6 , מרחק מגורי התלמידים ממוסדות החינוך, מיקום גאוגרפי של שכונות בעיר, וכדומה. בהתאם לנתונים הללו, עורכת מרכזת ההיסעים את רשימת התלמידים הזכאים להסעות . 10.1.3 . רשימת התלמידים הזכאים להסעות על פי מדיניות העירייה מהווה את הבסיס להזמנת שירותי ההסעות לתלמידי העירייה. 10.1.4 . מבדיקת הביקורת עולה כי מדיניות העירייה היא להסיע גם תלמידים שאינם עומדים בתנאי הזכאות שקבע משרד החינוך. כמו כן, התלמידים המעוניינים להשתלב במערך ההסעות ואינם עומדים בקריטריונים לזכאות פונים בבקשה לוועדת החריגים של העירייה, ובסמכות הוועדה לאשר הסעות גם לתלמידים אלה. 10.1.5 . במסמך המדיניות שהוצג לביקורת נקבע, בין היתר, כי העירייה תסיע תלמידים בחינוך המיוחד שאינם עומדים בקריטריונים של משרד החינוך להסעות המתגוררים ממרחק של 1,500 מטר ממוסד החינוך (ולא 2,000 מטר כפי שנקבע בקרי טריון הזכאות של משרד החינוך). כמו כן, בחינוך הרגיל תלמידי כיתות א' - ד' יוסעו אף הם ממרחק של 1,500 מטר ואף תלמידים משכונת רמת עמידר ממרחק של 1,200 מטר. תלמידי מוסדות החינוך " מורשת משה " ו"הראה" משכונת רמת השקמה מוסעים גם בכיתות ה' -ו'. 10.1.6 . במסמך המדיניות צוין במפו רש, כי ההסעות במקרים החריגים הללו ימומנו באופן מלא על ידי העירייה. 10.1.7 . מסקירת רשימת התלמידים המוסעים לשנת הלימודים תשפ"א עולה כי ישנם 1,187 תלמידים מוסעים על ידי העירייה, כאשר מתוכם 726 תלמידים (כ- )61% זכאים להסעה על פי הקריטריונים של משרד החינוך ו- 461 תלמידים (כ- )39% אינם עומדים בקריטריונים ואושרו ע"י העירייה (להלן: " זכאי חריג .)" 6 ועדת שיבוץ מרכזת את הנתונים אודות אפשרויות הקליטה של תלמידים חדשים במסגרות החינוך המיוחד של אותה רשות ומשבצת את התלמידים למסגרות החינוך המיוחד על - פי החלטת ועדת ההשמה/הערר.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==