מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן דו"ח מבקר העירייה לשנת 2021 ניהול מערך הסעות תלמידים 197 9.6.3 . עם זאת, בחלק מה מקרים הערבות אינה בתוקף למשך 13 חודשים ממועד החתימה על ההסכם. להלן פירוט הערבות שהוגשו ביחס לתאריך החתימה על ההסכם: שם המסיע תאריך החתימה על ההסכם תום תוקף הערבות הערות חברה א' 7.9.20 12.9.21 תקין חברה ב' 9.9.20 19.9.21 פחות מ- 13 חודשים חברה ג' 24.1.21 31.12.21 פחות מ- 12 חודשים חברה ד' 9.9.20 31.10.21 תקין חברה ה' 7.9.20 1.10.21 פחות מ- 13 חודשים חברה ו' 9.9.20 16.9.21 פחות מ- 13 חודשים חברה ז' 9.9.20 31.10.21 תקין חברה ח' 9.9.20 31.8.21 12 חודשים בלבד חברה ט' 9.9.20 30.9.21 פחות מ- 13 חודשים חברה י' 7.9.20 17.8.21 פחות מ- 12 חודשים מנהלת אגף החינוך מסרה כי הערבויות מתחדשות לקראת פתיחת שנת הלימודים. 9.7 . אישור קיום ביטוחים 9.7.1 . בהסכמי ההתקשרות עם המסיעים נקבע, בין היתר, כי עליהם להציג אישור על קיום ביטוחים בנוסח המצורף להסכם, כשהוא חתום על ידי חברת הביטוח. 9.7.2 . מבדיקה שערכה הביקורת בחודש מאי 2021 הביקורת עלה כי לא ה י יתה הקפדה על קבלת אישורים בתוקף. 9.7.3 . מתוך 10 מסיעים, ב- 3 מקרים לא התקבל אישור על קיום ביטוח ים (אחד הושלם לאחר הערת הביקורת) , ב- 4 מקרים הוצגו אישורים שאינ ם בתוקף (שניים הושלמו לאחר הערת הביקורת) וב- 3 מקרים בלבד הוצגו אישורים בתוקף. להלן פירוט המקרים: שם המסיע תוקף אישור קיום ביטוחים תוקף אישור קיום ביטוחים מעודכן הערות חברה א' 31.12.21 תקין חברה ב' 30.4.21 30.4.22 לאחר הערת הביקורת הוצג אישור בתוקף חברה ג' 31.1.21 31.1.22 לאחר הערת הביקורת הוצג אישור בתוקף חברה ד' 31.5.22 תקין חברה ה' --- --- לא הוצג אישור

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==