מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן דוח מבקר העירייה לשנת 2021 טיפול העירייה במבנים מסוכנים 22 בהעדר נהלים כתובים, אין סטנדרט מנחה , אחיד, ברור ומחייב לתהליכ י עבודה נדרשים ויעילים ולחלוקת סמכויות ואחריות, קיים קושי לשמר ולנהל את המידע הארגוני וממילא להסדיר מנגנוני פיקוח ובקרה מיטביים. המלצות הביקורת 5.5 . מומלץ לבחון כי האחריות בתחום מבנים מסוכנים תוטל על מהנדסת העיר, והיא זו שתוכל להאציל מסמכויות יה בצורה ישירה למנהל אגף בינוי ציבורי ולמנהל מחלקת מבנים מסוכנים. 5.6 . כתיבת נהלים מפורטים שיסדירו באופן אחיד וברור את תהליכי העבודה הכרוכים בטיפול במבנים מסוכנים, לרבות הממשקים עם יחידות העירייה השונות, המטפלות בנושא . תגובת מהנדסת העיר: "הביקורת מתייחסת לתקופה שמחלקת מבנים מסוכנים היתה תחת אגף תשתיות ומעורבותה של מהנדסת העיר היתה מקצועית נקודתית בלבד. ניהול המחלקה בכל ההיבטים , תקציב כוח אדם, נהלי עבודה, ממשקים עם אגפים אחרים וכו', הכל התנהל באופן עצמאי ללא מעורבות של אגף ההנדסה בכלל ומהנדסת העיר בפרט. אנו מקבלים את המלצת הביקורת , ומביאים...את המצע שלנו איך אמורה להיראות המחלקה בניהול אגף ההנדסה ובסמכות מהנדסת העיר. נדרשים נהלי עבודה ברורים הכוללים את העבודה מול התושבים והממשקים של המחלקה עם אגפים מקצועיים בעירייה. נדרש תקציב לכוח אדם מקצועי שידע להוביל את המחלקה ברמה מקצועית. נדרש עו"ד ייעודי לכך שיבדוק סוגיות משפטיות ואת האחריות של הרשות ושל התושבים . איך פועלים כשיש מבנה ציבור מסוכן, איך פועלים כשיש מבנה מגורים מסוכן וכו '....סגן מנהל אגף הפיקוח ע ל הבניה יהיה אמון על המחלקה ולצורך כך נדרש להקים אגף פיקוח על הבניה על כל המ ש תמע מכך." לתגובת המהנדסת צורף מבנה ארגוני מוצע . (תגובת מהנדסת העיר צורפה במלואה כנספח א'). . 6 . מערכת המידע במחלקת מבנים מסוכנים מנוהל ים לפחות 140 תיקי מבנים, העלולים להוות סכנה לחיים ולרכוש, ושהטיפול בהם עלול להיות ממושך, מורכב, ויקר. הטיפול מערב גורמים שונים ב עירייה ומחוצה לה . על מנת לנהל את הטיפול באופן נאות ויעיל יש צורך בריכוז נתוני כלל ה תיקים לכדי תמונה רחבה וכוללת. לצורך קבלת החלטות מבוססות , יש חשיבות מיוחדת ל אפשרות למפות ולנתח מידע זמין ועדכני על כל המבנים.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==