מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן דו"ח מבקר העירייה לשנת 2021 ניהול מערך הסעות תלמידים 195 2 ) לא תתבצענה הסעות באורח ישיר על ידי מוסדות חינוך, אלא רק על ידי הרשויות (מקומיות או אזוריות). לפיכך גם לא תועבר שום השתתפות ישירות למוסדות החינוך, אלא רק לרשויות ." 9.2.2 . בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים), היקף ההתקשרות עם חברות ההסעה מחייב עריכת מכרז פומבי. בסעיף 2.12 להוראה 153 נקבע, כי: "הנוהל לפרסום מכרז ולחתימת הסכם עם חברות הסעה המכרזים לביצוע הסעות והחוזים עם המסיעים המבצעים את ההסעות יהיו אך ורק על פי נוסח שהוסכם בין משרד החינוך, מרכז השלטון המקומי וארגון המועצות האזוריות ומופץ בין כל הרשויות המקומיות בארץ". 9.2.3 . לקראת שנת הלימודים תשפ"א החליטה העירייה לצאת במכרז לבחירת ספקי הסעות חדשים באופן שכל מסיע יגיש הסעה לכל מסלול שיבחר ובכל מסלול ייבחר הספק הטוב ביותר. 9.2.4 . הביקורת מציינת כי העירייה פרסמה מכרז בהתאם לנוסח האחיד המוסכם שפרסם משרד החינוך. 9.3 . סקירת הליך המכרז 9.3.1 . על פי ההנחיות בתקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח 1987 – (להלן: " תקנות המכרזים )" במידה והעירייה מעוניינת להתקשר עם ספק באמצעות מכרז פומבי עליה לפרסם הודעה בדבר תיאור החוזה המוצע, המקום לקבל טפסי המכרז והמועד האחרון להגשת טפסי המכרז. 9.3.2 . בסעיף 9 (ב) לתקנות המכרזים נקבע כי: "הודעה על מכרז פומבי תיעשה על ידי פרסומה בשני עיתונים יומיים לפחות הנדפסים בישראל שלפחות אחד מהם הוא בשפה העברית". 9.3.3 . בתאריך ה - 15.6.20 פרסמה העירייה את דבר המכרז בשני עיתונים, האחד בעיתון גלובס והשני בעיתון מעריב. 9.3.4 . בתאריך 21.6.20 פרסמה העירייה עדכון למכרז בשני העיתונים האמורים - תקין .

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==