מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן דו"ח מבקר העירייה לשנת 2021 ניהול מערך הסעות תלמידים 191 6 . נהלי עבודה 6.1 . נהלי הארגון הם הכלי שנועד להבטיח תפעול שוטף של העירייה באופן קבוע וידוע מראש, על פי חוק ועל פי הכללים המוסכמים ועקרונות המדיניות של העירייה, רשויות ממשלתיות ובכפוף לכל דין ואמורים גם להבטיח המשכיות אחידה של התפעול הרלוונטי גם כאשר מתחלפים בעלי התפקידים . הנ הלים מאפשרים הגדרה ברורה של בעלי התפקידים , תפקידם ותחומי אחריותם , תוך שמירה על המתאם הנדרש בין אחריות לסמכות ובין גורם מבצע לגורם מבקר. 6.2 . בהתאם למתודולוגיות ניהול מקובלות, יש חשיבות לעיגון נהלי עבודה כתובים ומחייבים לכלל פעילויות העירייה . נהלים כאמור, מקבלים משנה חשיבות בתחום האמון על שירות לתושבים, בטיחות הילדים ו הוצאות העירייה בהיקפים של מיליוני ₪ בשנה. הערות הביקורת : 6.3 . לא נקבעו נהלי עבודה ב נושא ניהול מערך ההיסעים. עובדי המחלקה פועלים לניהול ותפעול מערך ההיסעים בהתאם להיכרותם את התהליכים ובהתאם לנוהגי העבודה שהשתרשו יחד עם חברת הפיקוח. 6.4 . הביקורת מציינת כי לא נקבעו נהלי עבודה ברורים, בין היתר, בנושאים הבאים: 6.4.1 . בקרה על היועץ החיצוני – לא נקבע תהליך ברור בכל הקשור לקשר בין המחלקה לחברת הפיקוח . הביקורת מציינת כי אמנם נציגי חברת הפיקוח מבצעים את עבודתם כחלק מעובדי המחלקה, נמצאים במשרדי המחלקה במהלך שגרת עבודה היומית ונמצאים בקשר שוטף ורציף עם מנהל המחלקה והעובדים השונים, אולם המחויבות שלה ם אינה לעירייה אלא לחברה בה הם מועסקים. 6.4.2 . בקרות שטח על ההסעות – נציגי חברת הפיקוח מבצעים בקרות על ההסעות בפועל. במסגרת זו הם מגיעים להסעות בפועל, בודקים את הרכבים, הנהגים והמלווים, ובוחנים את ביצוע ההסעות הלכה למעשה. בהעד ר תהליכי עבודה מובנים לביצוע הבקרות עלול להיווצר חוסר יעילות בבקרות . המלצת הביקורת: 6.5 . יש לעדכן את נהלי עבודה לכלל תהליכי העבודה במסגרת מחלקת ההסעות. תגובת מנהלת אגף החינוך : " נהלי העבודה יעודכנו. "

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==