מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן דו"ח מבקר העירייה לשנת 2021 ניהול מערך הסעות תלמידים 190 פירוט הממצאים 5 . רקע כללי 5.1 . במשך מספר שנים, עד לשנת הלימודים תשע"ט, הפעילה העירייה את מערך ההיסעים לתלמידי העיר באמצעות חברת הסעות אחת (להלן: " חברת ההסעות הקודמת "). החברה נתנה מענה לצרכי הסעות התלמידים בעיר, הכירה את הצרכים והתמודדה עם הבעיות שהתעוררו . 5.2 . חברת ההסעות הקודמת פעלה באופן כמעט עצמאי, ללא בקרה ופיקוח נאותי ם של עובדי העירייה, ללא אמצעים טכנולוגיים, ללא שיתוף העירייה במידע אודות התלמידים המוסעים, ולמעשה חברת ההסעות הקודמת ניהלה בפועל את מערך הסעות התלמידים . 5.3 . לקראת שנת הלימודים תש פ"א הוחלט באגף החינוך לבצע רפורמה מקיפה בתחום ההיסעים באופן שיעביר את השליטה והבקרה על מערך ההיסעים לידי העירייה. בין היתר הוחלט על הקמת מסד נתונים שירוכז וינוהל על ידי מחלקת הסעות, הגדלת מספר החברות שמספקות שירותי הסעות במקום הסתמכות על חברה אחת, הקמת מוקד שירות תלונות הורים ושימוש באמצעים טכנולוגיים לאופטימיזציה של המסלולים וכן ניהול הנתונים על מערך ההיסעים. 5.4 . לצורך כך נבחרה חברת ייעוץ שתנהל את מערך ההיסעים בעיר (להלן: " חברת הפיקוח )" . מסד הנתונים הועבר ליועץ החיצוני ומנוהל במערכת ממוחשבת ייעודית, עם גישה למחלקת ההסעות. חברת הייעוץ מנהלת את המערך הכולל באמצעות המערכת, מעבירה מידע בזמן אמת למחלקת ההסעות, נותנת מענה לפניות ההורים, מבצעת בקרה על ביצוע ההסעות, בודקת את החיובים שמעבירים המסיעים, ועוד. 5.5 . המצב הנוכחי מאפשר שליטה ובקרה על מערך ההיסעים, מתן מענה להורי התלמידים, שליטה ובק רה של מחלקת ההסעות, ואף הביא לחיסכון של כ 5 - מיליון ₪ בשנה בעלות הכוללת את ההסעות (לאחר קיזוז עלות היועץ החיצוני .) לדברי מנהלת האגף , התקציב שנחסך הושקע באמצעים טכנולוגיים לשקיפות ושיפור השירות לתושב.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==