מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן דו"ח מבקר העירייה לשנת 2021 ניהול מערך הסעות תלמידים 189 4 . הביקורת מציינת לחיוב: בוצעה רפורמה מקיפה שאפשרה שליטה ובקרה על מערך ההיסעים, והביאה לחיסכון של כ 5 - מיליון ₪ בשנה בעלות ההסעות. העירייה באמצעות חברת הפיקוח, מבצעת שימוש נרחב במערכת ממוחשבת לניהול הסעות המאפשרת ניהול יעיל של מערך ההסעות, אופטימיזציה של המסלולים מעקב ON LINE אחר ביצוע ההסעות ועוד. הביקורת מעירה כי : יש לעדכן את נהלי העבודה. יש לבחון פתרון שיאפשר לכל המלווים להשתמש באפליקציה. יש לוודא כי ההסעות המתוכננות מבוצעות בפועל. מבדיקה שנערכה מול יועץ ההסעות עלה כי היו מקרים שיועץ ההסעות פעל לאישור זכאות להסעות שלא עמדו באופן מלא בקריטריונים. מממצאי בדיקת מדגם החשבונות שערכה הביקורת עלה כי איכות הבדיקה ראויה לציון, לכל החיובים מצורפים דוחות מפורטים, נמצאה התאמה מלאה בין הסכום שחויב לבין המחיר בהסכם ועוד. יש להנחות את מנהלי חברות ההסעות שבכל שינוי ברכב ההסעה, יש לעדכן את המחלקה ולקבל אישור לכך.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==