מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן דו"ח מבקר העירייה לשנת 2021 ניהול מערך הסעות תלמידים 188 במסגרת הביקורת נבחנו בין היתר, נאותות הבקרות, הפרדת תפקידים, עריכת מסלולי הסעות, ניהול מערך המלווים בהסעות, התחשבנות כספית עם הקבלן העיקרי המסיע, תשלום חשבוניות ועוד. 3.2 . הביקורת נפגשה עם בעלי התפקידים הרלוונטיים: א. מנהלת אגף החינוך. ב. מנהל מחלקת הסעות . ג. סגנית מנהל מחלקת הסעות. ד. נציג החברה המלווה את אגף החינוך בפיקוח על ההסעות. ה. שיחות עם גורמים שונים במהלך הביקורת, כגון: נהגים שונים של חברת ההסעות, מלווי ם ובקר ההסעות . בנוסף, נאספו ונבדקו מסמכים לפי דרישה ובוצע ניתוח של נתונים שהופקו מהמערכות הממוחשבות של העירייה לתקופה שבין ינואר 2019 ועד אפריל 2021 לרבות: א. כרטסת הנהלת החשבונות של הוצאות העירייה בגין הסעות שבוצעו על ידי חברת ההסעות. ב. הסכמי התקשרות עם המסיע וחשבוניות חיוב חודשיות. ג. קובץ ריכוז תלונות כנגד המסיע. ד. דיווחי הנוכחות של המלווים בהסעות. ה. נתוני מערך ההיסעים של העירייה. כמו כן, הביקורת ביצעה ביקורות פתע ובדקה את ביצוע ההסעות בפועל בתאריך 24.10.21 , בתאריך 28.10.21 , בתאריך 7.11.21 , בתאריך 11.11.21 , בתאריך 23.11.21 ובתאריך 25.11.21 . הביקורת נערכה בין החודשים אפריל – דצמבר .2021 הביקורת התבססה על בדיקות מדגמיות ואין הכרח שתחשוף כל ליקוי אם קיים. תגובות מנהלת אגף החינוך שולבו בסעיפי הדוח השונים ובסיום הדוח. הביקורת מודה על שיתוף הפעולה.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==