מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן דו"ח מבקר העירייה לשנת 2021 ניהול מערך הסעות תלמידים 187 הטבלה שלהלן מפרטת את עלויות הסעות התלמידים לפי סעיפם בין השנים 2019-2021 5 : סוג ההסעה 2019 בש"ח 2020 בש"ח 1/1/2021 - 22/12/2021 בש"ח סה"כ הוצאות בגין מערך ההיסעים 25,037,755 22,281,719 15,266,957 משרד החינוך משתתף בעלות ההסעות באופן חלקי, בהתאם לקריטריונים שנקבעו. להלן הכנסות העירייה ממשרד החינוך בגין הסעות בשנים 2019-2021 : סוג ההסעה 2019 בש"ח 2020 בש"ח 1/1/2021 - 22/12/2021 בש"ח סה"כ הכנסה מהסעות 6,912,238 5,377,710 4,912,728 2 . מטרת הביקורת בחינת נאותות הסעות תלמידים על ידי העירייה בשני היבטים מרכזיים: ▪ תפעול – בחינת תהליך ההתקשרות וההתחשבנות עם קבלני ההסעות ותהליכי העבודה הקשורים להסעות תלמידים למוסדות החינוך ובכלל זאת בחינת עמידה בדרישות החוק ובהוראות חוזרי המנכ"ל הרלוונטיים וכן, בחינת מנגנוני הפיקוח, הבקרה והדיווח. ▪ ליווי – בחינת נאותות העסקת מלווי הסעות ושיבוצם וכן בחינת נאותות הפיקוח והבקרה אחר עבודתם. 3 . מ תודולוגיית הבדיקה 3.1 . הביקורת בחנה את מערך ההיסעים בעירייה מארבעה היבטים עיקריים: א. בדיקת קיומן של ההסעות בפועל – כולל עריכת המסלולים, בדיקת ניצול מיטבי של הרכבים, שילוב מטבי של תלמידי, וכד'. ב. מכרז לבחירת מסיעים, אופן ההתקשרות וביצוע התשלומים למסיע. ג. שילוב המלווים בהסעות ותפקודם. 5 העלויות נלקחו מכרטסות שהופקו ממערכת הנהלת החשבונות בגזברות העירייה.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==