מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן דוח מבקר העירייה לשנת 2021 טיפול העירייה במבנים מסוכנים 21 תגובת מנהל מחלקת מבנים מסוכנים: "כיום, אגרת הבדיקה למבנה מסוכן מתבצ עת באופן בלעדי באופן מקוון. לאחר תשלום האגרה מתקבל דיווח אוטומטי למחלקה על ביצוע התשלום והקבלות מתויקות." 5.4 . תהליכי העבודה הכרוכים במבנים מסוכנים כוללים יחידות עירוניות רבות וגורמים חיצוניים. אין נהלי עבודה עירוניים כתובים המסדירים את תהליכי העבודה הללו במפו רט. כך לדוגמה לא מוסדרים נושאים כגון: • ממשקי העבודה עם המוקד העירוני – כיצד ותוך כמה זמן יש לטפל בפניות בנושא מבנים מסוכנים, מהו הטיפול הנדרש לצורך סגירתן (ביקור בשטח/ משלוח הודעת דרישה לבעלים/ הסרת סכנה וכד'); • הטיפול בפניות הציבור המגיעות ישירות למחלקת מבנים מסוכנים (ולא באמצעות המוקד)- אופן קבלת הפניות במחלקה, אופן תיעוד הפניות המגיעות למחלקה וסגירתן, זמן תקן לטיפול בהן. • כוננויות - מי יכול לשמש כונן ואיזו הכשרה עליו לקבל, קביעת משמרות ותיעודן, אופן יצירת קשר עם הכונן, כיצד לפעול כאשר הכונן אינו זמין, תיעוד המידע על ידי הכונן, אופן הטיפול על ידי הכונן; • אופן עריכת בדיקה בשטח ודוח בדבר מבנה מסוכן: תוך כמה זמן מאז קבלת הפניה יש לצאת לשטח, אופן סיווג המבנה בדו"ח; האם ובאלו מקרים יש צורך לצלם את המבנה ו/או לשרטט סקיצה; • אופן הצבת מחסומים ומניעת גישה עד להסרת הסכנה – מי אחראי להצבת המחסומים, מי מספק אותם, כיצד מפקחים על כך שלא יוסרו על ידי תושבים עד לתיקון המפגע; • אופן הפנית מבנה מסוכן לקבלנים לצורך הסרת המפגע – לאיזה קבלנים יש לפנות, איזה מידע יש להעביר אליהם, כיצד יש לבצע פיקוח ובקרה על הטיפול בסכנה. o אופן הה פניה למחלקה משפטית של מקרים בהם בעלים לא צייתו להודעה וכיו"ב. מהשירות המשפטי נמסר כי מקובלת ההמלצה לערוך נוהל שיכתיב בין היתר את אופן העבודה של יחידת מבנים מסוכנים מול התביעה העירונית. • אופן יידוע הציבור על מבנים מסוכנים;

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==