מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן דו"ח מבקר העירייה לשנת 2021 ניהול מערך הסעות תלמידים 184 1.5.2 . מערכת מסלולים - מערכת אשר באמצעותה מדווחות הרשויות על הסעת תלמידים במסלולי נסיעה מאורגנים. במערכת זו ניתן לדווח על כלל תלמידי החינוך המיוחד וכן על תלמידי חינוך רגיל של כ 50 - רשויות שלא עברו לשיטת תקצוב פר תלמיד. מטרת הדיווח של הרשויות המקומיות הינה קבלת השתתפות של משרד החינוך בתקצוב ההסעות. 1.6 . להלן המבנה הארגוני של מחלקת ההיסעים בעירייה: 1.7 . המקורות הנורמטיביים להלן הרגולציה העיקרית הקיימת בנושא הסעת תלמידים: א. חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות, התשנ"ד- 1994 – (להלן: "חוק הסעות תלמידים" ) הקובע את זכאותו של ילד עם מוגבלות להסעה ממקום מגוריו למוסד הלימוד בו הוא משובץ ואת חובתה של הרשות המקומית לדאוג להסעה. ב. בהוראת קבע מס' 0153 העוסק בנושא "הסעות תלמידים ועובדי הוראה למוסדות חינוך רשמיים" – (להלן: "הוראה 153 )" הקובעת את הזכאות, הכללים וההנחיות לביצוע הסעות תלמידים למוסדות החינוך הרגיל והחינוך המיוחד. ג. תקנות הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות (כללים ומבחנים לזכאות להסעה ולליווי), התשנ"ה – 1995 (להלן: " תקנות בטיחות לפעוטות עם מוגבלות )" – המפרטות את הזכות של ילדים ופעוטות להסעה למוסד הלימוד בו הם משובצים והזכא ות לליווי בהסעה על פי הקריטריונים. מנהלת אגף החינוך מנהלת מדור מלווים מזכירת המחלקה מנהל מחלקת היסעים יועץ חיצוני ( חברת הפיקוח) סגנית מנהל המחלקה

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==