מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן דו"ח מבקר העירייה לשנת 2021 ניהול מערך הסעות תלמידים 183 ניהול מערך הסעות תלמידים 1 . מבוא 1.1 . הסעת תלמידים למוסדות החינוך מסייעת ביישום חוק חינוך חובה לתלמידים שבאזור מגוריהם אין בית ספר או שבית הספר נמצא בריחוק ניכר מביתם. האחריות לביצוע הסעות תלמידים חלה על הרשויות המקומיות. 1.2 . חוק לימוד חובה, התשי"ט 1949- (להלן: " חוק לימוד חובה ") קובע כי על כל ילד בישראל מגיל גן חובה ועד כיתה י"ב ללמוד במוסד חינוכי מוכר. לצורך יישום החוק, מסייע משרד החינוך באמצעות הרשויות המקומיות בהסעת תלמידים שבאזור מגוריהם אין בית ספר או שבית הספר נמצא בריחוק ניכר מביתם או לתלמידים הלומדים במסגרות החינוך המיו חד. 1.3 . מערכת ההיסעים נותנת מענה חשוב נוסף לתלמידי החינוך המיוחד ומאפשרת להם ללמוד בבתי ספר העונים על צורכיהם הייחודיים. זכויותיהם החינוכיות של ילדים בעלי צרכים מיוחדים במערכת החינוך מוסדרות בחוק לימוד חובה, בחוק חינוך מיוחד, התשמ"ח 1988- (להלן: " חוק חינוך מיו חד ") ובחוק הסעה בטיחותית לילדים נכים, התשנ"ד 1994- (להלן: " חוק הסעה בטיחותית "). בחוקים אלו נקבע כי ילד עם מוגבלות זכאי להסעה ממקום מגוריו או ממקום סמוך לו למוסד חינוך וממנו, לפי צרכיו ובהתחשב בסוג המגבלה שלו, וכי הרשות המקומית שבתחום שיפוטה גר הילד תדאג להס עתו במשך שנת הלימודים בהתאם לשעות הלימודים במוסד החינוך ולמלווים להסעה ככל ונדרש. 1.4 . תנאי הסעות התלמידים מוסדרים בתקנות התעבורה תשכ"א 1961 – , במסגרתן נקבע כי רכבים ונהגים העומדים בתנאים ספציפיים יורשו להסיע תלמידים. משרד החינוך קבע אף הוא הנחיות להסעת תלמידים בהוראת קבע מס' 0153 (להלן: " הוראה 153 ") העוסק בנושא "הסעות תלמידים ועובדי הוראה למוסדות חינוך רשמיים" (בתוקף מיום 3.12.2018 , החליף את חוזר מנכ"ל משרד החינוך מספר 3.3-6 העוסק ב"הסעות תלמידים ועובדי הוראה למוסדות חינוך רשמיים" ואת חוזר מנכ"ל משרד החינוך 3.3-5 באותו נושא) ובמסמך "הנחיות בטחון ובטיחות – הוראות האגף לב י טחון, לבטיחות ולשעת חירום". 1.5 . למשרד החינוך קיימות שתי מערכות דיווח ממוחשבות שמטרתן לאפשר לרשויות מקומיות לדווח למשרד החינוך על תלמידים מוסעים, כמפורט להלן: 1.5.1 . מערכת הסעות נט - מערכת אשר באמצעותה מדווחות הרשויות על הסעת תלמידים בתעריף פר - נסיעה לתלמיד (להלן: " הסעות נט "). במערכת זו ניתן לדווח רק על תלמידי החינוך הרגיל.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==