מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן מבקר העירייה לשנת 2021 היבטים בנושא מצלמות אבטחה 179 תגובת ראש העיר: מקבלים את המלצת הביקורת והליקוי תוקן. 31 . סעיפים 16.6.5.1 , 16.6.5.2 , 16.6.5.3 : המלצות הביקורת: הביקורת ממליצה כי תיערך בחינה של כלל המצלמות המוצבות בשטחו של בי"ס בליך והשטחים המכוסים על ידן, ראוי שמטרת הצבת המצלמות בבית הספר תוגדר בהתאם למטרות הקבועות בהנחיית משרד החינוך. יו דגש כי במרכזו של בית הספר התיכון העירוני בליך עובר כביש המהווה ציר תנועה לתושבי העיר, ראוי כי מערך המצלמות יקיף את כל השטחים הרלוונטיים. מומלץ כי העירייה תערוך בחינה של מערך המצלמות המקביל שהוצב על ידי הנהלת בית הספר ללא שיתוף העירייה, ובכלל זאת, הצורך במ ערך מצלמות נפרד ומטרתו, מתן האישורים הנדרשים להצבת מצלמות ללא שיתוף העירייה ובשטחים פנימיים בתוך בית הספר, עמידה בהוראות בהנחיית רמו"ט והנחיות משרד החינוך וכדומה. מומלץ לבחון מהן הבעיות הטכניות ולוודא תקינות פעילות המצלמות. תגובת ראש העיר: מקבלים את המלצות הביקורת.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==