מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן מבקר העירייה לשנת 2021 היבטים בנושא מצלמות אבטחה 174 6 . סעיף :7.1.3 המלצת הביקורת: הביקורת ממליצה לערוך את כתב ההתחייבות עליו מוחתמים עובדי המוקד העירוני בהתאם לנוהל כתב ההתחייבות המצורף לתורת ההפעלה, וכן לצרפו לנוהל המצלמות העירוני באופן בו ניתן יהיה לקרוא את המסמך. תגובת ראש העיר: מקבלים את המלצת הביקורת והליקוי תוקן. 7 . סעיף :8.1.2 המלצת הביקורת: מומלץ כי ייערכו תכניות עבודה שנתיות הכוללות מטרות ויעדים ברורים הניתנים למדידה ולמעקב אחר יישומם משנה לשנה, עבור המוקד הצופה אשר מהווה חלק מהותי מפעילותו של המוקד העירוני. תגובת ראש העיר: מקבלים את המלצת הביקורת והליקוי תוקן. 8 . סעיף :9.1.3 המלצת הביקורת: מומלץ כי העירייה תפעל בהתאם לקבוע בהנחיית רמו"ט ותערוך דיון מתועד בוועדה עירונית ייעודית לתחום המצלמות לאישור כל המצלמות הקיימות ודיון בכל מצלמה בנפרד בהיבטי הפגיעה בזכות הפרטיות תוך בחינה של ערכי התכלית הראויה והמידתיות. תגובת ראש העיר: מקבלים את המלצת הביקורת והנושא טופל. 9 . סעיף :10.1.4 המלצת הביקורת: מומלץ כי ייערך דיון מפורט בנושא השימוש בתכונות המיוחדות במצלמות האבטחה והמשמעויות שלו. כלל ויוחלט לעשות שימוש בפונקציות אנליטיקה, על העירייה לקבוע באופן מדויק באילו מצלמות ספציפיות יתאפשר השימוש בפונקציות האנליטיות תוך קביעת הגדרות ברורות למטרת ואופן השימוש בהן, תחימת השימוש לזמנים מסוימים בדיקת שטח הצילום וצמצומו ככל שניתן וכדומה. תגובת ראש העיר: מקבלים את המלצת הביקורת והליקוי תוקן. 10 . סעיפים ,11.1.4 :11.1.5 המלצות הביקורת: הביקורת ממליצה כי העירייה תערוך מיפוי חדש מסודר עבור כל האתרים ברחבי העיר בהם מוצבות מצלמות אבטחה, וכן תוודא כי נערך מעקב ובקרה אחר מועדי פקיעת האחריות, לרבות בחינת הצורך בהארכת תקופת האחריות. הביקורת ממליצה כי כל מערכות המצלמות ברחבי העיר המותקנות על יד י העירייה יחוברו למוקד הצופה או לחילופין כי ייקבעו נהלים ברורים בדבר הקמת אתרי מצלמות מקומיות אשר אינן מחוברות למוקד במימון עירוני, קריטריונים המאפשרים הקמה מקומית, גורמים מאשרים, מורשי שימוש וצפיה, תוך בחינת עלות מול תועלת בכל הנוגע לחיבורן למוקד. תגובת ראש העיר: מקבלים את המלצות הביקורת.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==