מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן מבקר העירייה לשנת 2021 היבטים בנושא מצלמות אבטחה 173 היבטים בנושא מצלמות אבטחה הערות ראש העיר 1 . סעיף :5.1.3 המלצת הביקורת: הביקורת ממליצה כי העירייה תמנה גורם בכיר אשר יתכלל את עבודת כל הגורמים העירוניים המעורבים בתפעול מצלמות האבטחה בעיר משלב קבלת ההחלטה על הצבת מצלמה, התקנתה, תפעולה, תחזוקתה ועד השימוש בצילומים המבוצעים באמצעותה. תגובת ראש העיר: מקבלים את המלצת הביקורת והנושא טופל. 2 . סעיף :5.1.4 המלצת הביקורת: מומלץ כי הע ירייה תגדיר הנחיות בכל הנוגע לחלוקת העבודה והממשקים בין היחידות העירוניות השונות המעורבות במערך המצלמות העירוני. תגובת ראש העיר: מקבלים את המלצת הביקורת והנושא טופל. 3 . סעיף :5.2.2 המלצת הביקורת: הביקורת ממליצה כי העירייה תסדיר את פעילות ועדת ההיגוי לתחום מערך המצלמות העירוני באופן שיכלול הסדרת כתבי מינוי לחברי הוועדה, נהלים והנחיות בנוגע לכינוס הוועדה, אופן קבלת ההחלטות וכדומה. תגובת ראש העיר: מקבלים את המלצת הביקורת והנושא טופל. 4 . סעיפים ,5.3.3 :5.3.4 המלצות הביקורת: מומלץ לאייש את תפקיד סגן מנהלת המוקד אשר אמור לשמש כמנהל המוקד הצופה על מנת לאפשר הפרדה מקצועית בין המוקד העירוני למוקד הצופה תוך מתן דגש על ייחודיות המוקד הצופה והנדרש מעובדיו. מומלץ כי העירייה תערוך בחינה ארגונית של מספר התקנים הדרוש לתפעול שוטף ומלא של המוקד העירוני הצופה. תגובת ראש העיר: מקבלים את המלצות הביקורת. 5 . סעיפים ,6.1.5 :6.1.6 המלצות הביקורת: הביקורת ממליצה כי העירייה תערוך מחדש את נוהל המצלמות ונוהל מסירת מידע כך ש יהיו ערוכים בפורמט של נוהל עירוני הכולל מספר סידורי ומהדורה וכן כי יאושרו וייחתמו על ידי הגורמים האמונים על אישור הנהלים בעירייה. מומלץ כי העירייה תערוך את נוהל המצלמות באופן בו יכלול את כל הפרמטרים המפורטים בתורת ההפעלה, וכן יכלול את כל תהליכי העבודה הפנ ימיים בתפעול המוקד הצופה באמצעות תצפיתנים, ובכלל זאת, סדר פעולות בתחילת משמרת ובסיומה, תפעול אירועים מסוגים שונים, אופן תיעוד אירועים, טיפול בתקלות וכדומה. תגובת ראש העיר: מקבלים את המלצות הביקורת.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==