מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן מבקר העירייה לשנת 2021 היבטים בנושא מצלמות אבטחה 171 המלצות הביקורת 16.6.5.1 הביקורת ממליצה כי תיערך בחינה של כלל המצלמות המוצבות בשטחו של בית הספר והשטחים המכוסים על ידן , ראוי שמטרת הצבת המצלמות בבית הספר תוגדר בהתאם למטרות הקבועות בהנחיית משרד החינוך. יודגש כי במרכזו של בית הספר התיכון העירוני ע"ש בליך עובר כביש המהווה ציר תנועה לתושבי העיר, ראוי כי מערך המצלמות יקיף את כל השטחים הרלוונטיים. 16.6.5.2 מומלץ כי העירייה תערוך בחינה של מערך המצלמות המקביל ש הוצב על ידי הנהלת בית הספר ללא שיתוף העירייה, ובכלל זאת, הצורך במערך מצלמות נפרד ומטרתו, מתן האישורים הנדרשים להצבת מצלמות ללא שיתוף העירייה ובשטחים פנימיים בתוך בית הספר, עמידה בהוראות הנחיית רמו"ט והנחיות משרד החינוך וכדומה. 16.6.5.3 מומלץ לבחון מהן הבעיות הטכני ות ולוודא תקינות פעילות המצלמות. תגובת סגן מנהל אגף מערכות מידע , מחשוב וחדשנות : "סעיף 16.6.5.3 – חשוב לציין כי ביה"ס מתוחזק ברמה יומיומית גבוהה ואף לאחרונה בוצע שדרוג למערך המצלמות (התווספו מצלמות) ולתחנת העבודה (מחשב צפיית המצלמות). מערכת המצלמו ת בביה"ס עובדת ללא דופ י." תגובת מנהלת בית הספר "בליך": " התקנת מצלמות שלא על ידי העירייה החלה בשנים 2003-2002 , לבקשת מנהל ביה"ס דאז. לא ידוע לנו אם הדבר אושר על ידי העירייה. המצלמות שלא ע"י העירייה מעולם לא חוברו לרשת העירונית, אבל חשוב לציין שמצלמות העירייה שהותקנו מספר שנים לאחר מכן, חוברו על אותן תשתיות רשת הקיימות בביה"ס שאליהן כבר היו מחוברות המצלמות הקיימות. יתרה מזאת מצלמות העירייה הותקנו על מחשבים של בית הספר, ולא סופקה מערכת צפייה נפרדת על ידי העירייה. ברצוננו להדגיש כי מצלמות העירייה מעולם לא נותקו על ידי בית הספר, אולם קיימות בעיות רבות בפעולתן עד עצם היום הזה. "

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==