מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן מבקר העירייה לשנת 2021 היבטים בנושא מצלמות אבטחה 166 כפי שנמס ר לביקורת על ידי מנהלת בית הספר, לפני כשנה, בעקבות ארוע חריג ( אירוע בו תלמידים טיפסו על גג בית הספר וקפצו לסככות הסמוכות לו ,) שהתקיים לאחר שעות הלימודים , בוצע שדרוג של מערך המצלמות בבית הספר. כפי שעולה מסיכום דיון ועדת ההיגוי שהתכנסה ביום 9.2.2021 בה אושרה הצבת המצלמות בבית הספר התיכון העירוני אורה מודיעים, מטרת הצבת המצלמות הינה " ביטחון התלמידים ומניעת מעשי ונדליזם רבים שסובל ביה"ס ." הערות הביקורת 16.6.3.1 מבדיקת הביקורת עולה כי אין התאמה בין מספר המצלמות המצוין בטבלת המוס"ח של אגף מערכות מידע לבין מספר המ צלמות הקיים בפועל בבית הספר. 16.6.3.2 מהביקורת עולה כי במערכת המצלמות בבית הספר אורה מודיעים, קיימת פונקציה של קול. יצוין כי למרות שלא נעשה שימוש בפונקציה זו, היא לא נחסמה וניתן להפעילה : 16.6.3.3 עוד עולה מהביקורת כי בשטח הפנימי של בית הספר אורה מודיעים, אשר לפי טבלת מוס "ח מוצבות בו מצלמות בשטחו החיצוני בלבד, מוצבות מצלמות ישנות אשר על פי הנמסר לביקורת על ידי מנהלת בית הספר, אינן בשימוש ואינן מחוברות לשום מערכת צפייה . להלן דוגמאות:

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==