מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן מבקר העירייה לשנת 2021 היבטים בנושא מצלמות אבטחה 164 16.6.2.4 יצוין כי מערכת המצלמות המותקנת בבית ספר עתיד מסורבלת ואינה מאפשרת צפייה נוחה ב כל ה מצלמות במקביל כברירת מחדל . הביקורת ביקשה לבדוק את פרק הזמן בו נשמר המידע במערכת, אולם לא ניתן היה לבצע את הבדיקה . המלצות הביקורת 16.6.2.5 הביקורת ממליצה כי תיערך בחינה בדבר מיקום המצלמות המוצבות בבית ספר עתיד והיקף השטחים הנצפים דרכן. יוער כי רק לאחר הגדרה ברורה של מטרת כל מצלמה ומצלמה ניתן יהיה לערוך בחינה זו בהתאם ל הנחיות משרד החינוך ולצורך בצילום שטחים מסוימים על פני אחרים . 16.6.2.6 מומלץ כי מערכת המצלמות בבית הספר תיבדק על כל תכונותיה, לרבות בחינת אפשרויות לשדרוגה והוספת מצלמות חדשות. 16.6.2.7 מומלץ כי תיערך בדיקת תקינות לכלל המצלמות בבית ספר עתיד ואופן הצגתן במסך בחדר המנהלת באופן שיאפשר לצפות בכול ן במקביל. תגובת סגן מנהל אגף מערכות מידע , מחשוב וחדשנות : סעיף 16.6.2.3 – באחריות מנהלת המוסד החינוכי לפתוח קריאה באגף מערכת מידע, מח' שו"ב בעת תקלה במערכת המצלמות , כפי שעשתה במקרים קודמים. לא ברור מדוע מנהלת המוסד החינוכי לא פתחה קריאה בדבר התקלה. בכל אופן התקלה סודרה ומערכת עובדת באופן תקין. חשוב לציין שבמסגרת הסכם ההתקשרות החדש מול ספק המצלמות , מבוצעת כל רבעון ביקורת לכלל אתרי ומערכות המצלמות .

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==