מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן דוח מבקר העירייה לשנת 2021 טיפול העירייה במבנים מסוכנים 19 מחלקת מבנים מסוכנים מאז מאי 2020 מחלקת מבנים מסוכנים היא היחידה המרכזית בתהליכי העבודה הכרוכים בטיפול במבנים מסוכ נים. מחלקה זו היא אחת מארבע מחלקות באגף בינוי ציבורי. עד מאי 2020 בוצע הטיפול במבנים מסוכנים באותו אגף, אך במחלקת בניה ציבורית. בתקופה זו, היתה מהנדסת ממונה על מבנים מסוכנים, ויתר מהנדסי מחלקת בנייה ציבורית סייעו לה. לביקורת נמסר, כי באותה תקופה "הטיפול במבנים מסוכנים התבצע על פי נהלים שהיו מקובלים שנים קודם לכן, והיו פחות מוגדרים". כאמור, המחלקה התפצלה ממחלקת בניה ציבורית ומחלקת מבנים מסוכנים והפכה למחלקה עצמאית. מחלקת מבנים מסוכנים כוללת את מ נהל המחלקה, שהוא מהנדס אזרחי, ומזכירה המשותפת למחלקת מבנים מסוכנים ולמחלקת בניה ציבורית. מנהל המחלקה נעזר ביועץ חיצוני, שהוא מהנדס אזרחי המשמש גם ככונן במקרה חירום ומכין חוות דעת הנדסיות למחלקה. בתגובתו מסר מנהל מחלקת מבנים מסוכנים: " מבקש לציין כי המחלקה פועלת כמחלקה עצמאית רק במשך כשנה וחצי, והטמעת השינויים עדין מתבצעת. לאחר הקמת המחלקה כמחלקה עצמאית, הוכנסו חידושים גם בהתאם לחוק העזר החדש: תשלום אגרה מקוון, קובץ ניהול מבנים מסוכנים, הפעלת יועצים חיצוניים, אופן משלוח ההודעות ואיתור בעלי בנין באמצעות חברת איתור ועוד. השינויים במחלקה טרם הושלמו והם עדין מתעדכנים ". המוקד העירוני לעתים קרובות מתחיל תהליך הטיפול במבנה מסוכן מפנייה של תושב המגיעה אל המוקד העירוני. הפניה המגיעה מהתושבים מנותבת אל היחידה המקצועית הרלוונטית – בענייננו מדובר בעיקר במחלקת מבנים מסוכנים או מהנדס תורן. חשבות אגף הנדסה לפי סעיף 3 (ב) לחוק ה עזר החדש, "בעד בדיקת הבניין בידי המהנדס...ישלם המבקש לעירייה, בעת הגשת הבקשה, אגרה כמפורט בתוספת". בתוספת נקבעה אגרה של ₪ 350 נכון לשנת 2020 וזהו הסכום שנגבה גם בשנת 2021 . מחלקת חשבות אגף הנדסה אחראית על גביית אגרות אלה.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==