מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן מבקר העירייה לשנת 2021 היבטים בנושא מצלמות אבטחה 159 תגובת סגן מנהל אגף מערכות מידע , מחשוב וחדשנות : "סעיף – 16.4.2 מדובר במקרה חמור מאוד, בו ביה"ס התקין על דעת עצמו מצלמות פנימיות, אשר בספק רב עומדות בדרישות הנחיית רמו"ט והנחיות משרד החינוך. כמו כן, בוצעו מס' פניות להנהלת ביה"ס ולמס' גורמים בעירייה, ביניהם גם מנהל המאגר ומנהל אגף החינוך (במס' התכתבויות מייל), בדבר קיום המצלמות אשר התקנתם נעשתה באופן עצמאי וללא הנחייה או פיקוח של אגף מערכות מידע, מח' שו"ב, אבטחת המידע ואגף הביטחון. דבר נוסף וחשוב, עפ"י הנחיות חוזר מנכ"ל במשרד החינוך, הוראת קבע מס' ,0119 בסעיף 7.1 ישנה הנחייה ברורה שאינה משתמעת לשתי פנים " המצלמות יחוברו ברשת מבודדת מרשתות אחרות ומרשת האינטרנ ט ". לפיכך, 50 המצלמות הנוספות שהותקנו באופן עצמאי ע"י ביה"ס, מחוברות למכשיר נייד עם חיבור לרשת האינטרנט, דבר המהווה הפרה חמורה של חוזר מנכ"ל . לכן על ביה"ס, קודם כל לנתק את המצלמות שחיבר על דעת עצמו. חשוב לציין, שכיום, עפ"י הרשום בסעיף 7.1 בחוזר מנכ"ל וע פ"י הנחיית מחלקת אבטחת המידע בעירייה ואגף הביטחון, מערכות המצלמות במוסדות החינוך מותקנות כמערכות טמ"ס סגורות ומקומיות. סעיף – 16.4.3 המלצה מקובלת ומיושמת. ישנה תכנית רב שנתית שנבנתה בשיתוף אגף הביטחון לטובת התקנת מצלמות במוסדות חינוך שאין ברשותם מערכת מצלמות ואף שדרוג והחלפת מערכות ישנות. סעיף – 16.4.4 המלצה מקובלת ומיושמת . הנ"ל מיושם בוועדות ההיגוי להתקנת מצלמות . סעיף – 16.4.5 ההמלצה מקובלת. " תגובת מנהלת מחלקת תקשוב באגף החינוך : "סעיף 16.4.5 שיקול הדעת לא נעשה ע"י אגף החינוך. אלא ע"י מנהל מחלקת ביטחון ומנהל מחלקת מולטימדיה. כך שלא ברור מדוע האחריות לדרישת מצלמות תעלה ע"י אגף החינוך. " התייחסות הביקורת לתגובת מנהלת מחלקת תקשוב באגף החינוך: הביקורת תמהה על התגובה לפיה מנהלי בתי הספר אמורים לפנות לגורם אחר בעירייה שאינו אגף החינוך. הביקורת מבקשת להדגיש כי ה אחריות לפיקוח על בתי הספר היא של אגף החינוך כולל נושא המצלמות.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==