מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן מבקר העירייה לשנת 2021 היבטים בנושא מצלמות אבטחה 158 16.4.2 במסגרת סיור שערכה הביקורת ביום 2.1.2022 , עלה כי באחד מבתי הספר התיכוניים בעיר בו הותקנו על ידי העירייה כ- 32 מצלמות במתחמים פנימיים וחיצוניים (על פי נתוני טבלת המוס"ח), מותקנת מערכת מצלמות נפרדת מקבילה אליה מחוברות כ 50- מצלמות נוספות . מערכת זו מחוברת למכשיר הטלפון הנייד של מנהלת בית הספר ורכז הביטחון שהוסמך על ידה: המלצות הביקורת 16.4.3 מומלץ כי העירייה תשלים התקנת מצלמות בכל מוסדות החינוך בעיר. 16.4.4 מומלץ כי תהיה הקפדה על שמירת תיעוד גיבוש כל ההחלטות הנ ו געות ל הצבת מצלמות במוסדות חינוך, וזאת על מנת שניתן יהיה לבצע מעקב ובקרה אחר עמידה בהוראות הנחיית רמו"ט והנחיות משרד החינוך בכל הנוגע ל אישור הגורמים הרלוונטיים, בחינת החלופות האפשריות, קביעת מטרת ההצבה וכדומה. 16.4.5 מכיוון והעירייה מתקצבת, מתחזקת ומתקינה מצלמות ברוב מו סדות החינוך בעיר, ככל ומוסד חינוכי מבקש להתקין מצלמות נוספות ראוי כי הוא יידרש על ידי אגף החינוך לרכוש את המצלמות מהס פ ק העירוני ולחברן למערכות העירוניות לצרכי שליטה, בקרה ומעקב וזאת לאחר שההצבה עברה בחינה על ידי ועדת היהיגוי כנדרש . תגובת מנהל אגף ביטחון ואכיפה: "סעיף -16.4.1 הערת הביקורת מקובלת. סעיף -16.4.3 קיימת תוכנית רב שנתית סדורה להשלמת המצלמות ביתר מוסדות החינוך . סעיף -16.4.4 מקבל את המלצת הביקורת."

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==