מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן מבקר העירייה לשנת 2021 היבטים בנושא מצלמות אבטחה 157 תגובת סגן מנהל אגף מערכות מידע , מחשוב וחדשנות : "סעיף 16.3.2.2 – באחריות אגף הביטחון לענות ולהסביר את הצורך עפ"י הדמ"צ המקצועי אשר בתחום אחריותו. אגף הביטחון הוא זה הקובע באילו מצלמות תוטמע האנליטיקה ובאלו ל א (רק במידה ונדרש). בנוגע לחלופות במקום השימוש במצלמות, הנ"ל בתחום אחריותו אגף הביטחון. סעיף 16.3.2.3 – המלצה מקובלת ומיושמת. סעיף 16.3.2.4 – המלצה מקובלת ומיושמת. פיזור כל המצלמות והנחיית התקנתם ומיקומם בוצע ע"י קב"ט המוסד החינוכי ומנהלת קריית החינוך. " תגובת מנהלת מחלקת תקשוב באגף החינוך : "סעיף 16.3.2.1 יש לחדד. זה לא שלא הוגדרו מטרות. הטענה שאתם מעלים הינה בחינת כל מטרה בהלימה למטרות משרד החינוך. סעיף 16.3.2.2 הדברים שנכתבו אלו ההחלטות אך בדיון עלו חלופות שלא נראו מתאימות. מומלץ לבחון שיח חוזר מול מנהל מחלקת בטחון ומנהל מחלקת מולטימדיה. " 16.4 מערך המצלמות הקיים בעיר פועלים 41 מוסדות חינוך: 27 בתי ספר יסודיים, 4 בתי ספר לחינוך מיוחד ו 10- בתי ספר תיכוניים. מתוך 41 מוסדות חינוך אלו, בשטחיהם של 31 ממוסדות החינוך מותקנות מצלמות אבטחה. הביקורת קיבלה לידיה קובץ שכותרתו "אתרי מצלמות במוסדות חינוך" (להלן: " טבלת מוס"ח )" המפרט עבור 31 מוסדות חינוך את הנתונים הבאים: אתר , כתובת, מיקום (חיצוני/ פנימי), כמות מעודכנת (מס' מצלמות) מיקום בנ.צ., מחובר לעירייה (כן/ לא), מאפייני חומרה , גמר אחריות , גמר שרות, סוג מערכת ו הערות. טבלת המוס"ח מציגה מספר מערכות שונות המשמשות את בתי הספר בתפעול ה מצלמות המותקנות בהן: DVTEL , HICKVISION , Geovision , CQUB ו- AVIGILON . הערות הביקורת 16.4.1 מהביקורת עולה כי לא קיים תיעוד בדבר ההחלטה על הצבת מצלמות אבטחה במוסד חינוך כזה או אחר , כאשר לא ניתן לדעת מה היו השיקולים בבחירת מוסדות החינוך בהם הותקנו מצלמות והסיבות לכך שלא הותקנו מצלמות במוסדות החינוך האחרים .

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==