מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן מבקר העירייה לשנת 2021 היבטים בנושא מצלמות אבטחה 156 ביום 2.11.2021 התקבל אישור ממנהלת מחוז תל אביב במשרד החינוך להצבת מצלמות בשטח הפנימי של מוסד החינוך בהמשך לפנייתה של מנהלת אגף החינוך, לפיו " בהמשך להתייעצות עם מפקחת בית הספר הנני מאשרת את התקנת המצלמות בהתאם להנחיות ח וזר מנכ"ל משרד החינוך." הערות הביקורת 16.3.2.1 בניגוד לקבוע בהנחיות משרד החינוך, במסגרת הדיון על הצבת מצלמות בקרית החינוך החדשה, לא הוגדרו המטרות להצבת המצלמות בהתאם ל מטרות הקבועות בהנחיות, אלא צוין כי " עיריית רמת גן בנתה קריית חינוך ברמת אפעל אשר מכילה כ 16 מבנים ושטחים ציבוריים. בכדי לשמור על הסדר הציבורי, הביטחון והבטיחות נדרש להקים מערכת של מצלמות ביטחון חיצוניות ופנימיות במתחם ". יודגש כי לכל אחת משלוש המטרות שהוגדרו בהנחיות משרד החינוך (הגברת מוגנות, שמירה על רכוש ושמירה על ביטחון) נקבעו הנחיות שונות ועל כן ישנ ה חשיבות בהבחנה ביניהן ובהגדרת המטרה על פיהן. 16.3.2.2 על אף שניתן אישור בכתב הן ממנהלת קרית החינוך החדשה והן ממנהלת המחוז בדבר הצבת מצלמות בשטחים הפנימיים של מוסד החינוך בהתאם להנחיות משרד החינוך , לא נערכה בחינת חלופות אפשריות כדי למנוע את הפגיעה הצפויה בפרטיות הת למידי ם, וזאת חרף העובדה כי במסגרת הדיון נקבע כי ייעש ה שימוש בפונקציות אנליטיות: " חלק ממערך המצלמות יוגדר כמצלמות חכמות ותשולב בהן אנליטיקה שתאפשר התראה מבעוד מועד כגון : הגדרת גבולות, חציית קו, כניסה לפוליגון, יציאה מפוליגון ועוד.. ." המלצות הביקורת 16.3.2.3 מומלץ כי בעת קביעת מטרות הצבת המצלמות במוסדות החינוך, תשתמש העירייה במונחים המוגדרים בהנחיות משרד החינוך , שכן, לכל אחת מהמטרות הקבועות בהן כללים והוראות שונים. 16.3.2.4 עוד מומלץ כי העירייה תפעל בהתאם להנחיית רמו"ט והנחיות משרד החינוך ותבחן את כל החלופות האפשריות לצמצום הפגיעה בפרטיות, טרם קבלת החלטה בדבר הצבת מצלמות, בייחוד כאשר מדובר במוסדות חינוך בה ם שוהים קטינים ובייחוד כאשר מדובר בהצבת מצלמות בעלות יכולות אנליטיות המגבירות את הפגיעה בפרטיות. תגובת מנהל אגף ביטחון ואכיפה: "מקבל את המלצות הביקורת."

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==