מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן מבקר העירייה לשנת 2021 היבטים בנושא מצלמות אבטחה 155 התייחסות הביקורת לתגובת מנהלת מחלקת תקשוב באגף החינוך: תגובת המנהלת אינה משנה את הממצא. הביקורת מדגישה כי העירייה/ אגף החינוך נדרשים ליישם את הוראות נהלי משרד החינוך. 16.3.2 קרית החינוך החדשה ע"ש בגין ביום 5.10.2021 התקיימה ועדת היגוי בנושא " התקנת מצלמות ביטחון במוס"ח קריית החינוך ע"ש בגין" במסגרתה התקבלו ההחלטות הבאות: • מצלמות חיצוניות " - הוועדה החליטה פה אחד לאשר התקנה של מצלמות חיצוניות. " • מצלמות פנימיות " - בכל הקשור להצבת מצלמות בתחום הפנימי על מנהלת המוס"ח ... להעביר אישור בכתב בהתאם להנחיות המופיעות בחוזר מנכ"ל סעיף 2.2.1 ,כי היא התייעצה בדבר עם מנהלת המחוז או מורשה מטעם מנהל המחוז. כל עוד לא יתקבל אישור בכתב על כך, לא יותקנו מצלמות פנימיות במתחם . במידה ויתקבל האישור הוועדה מאשרת את התקנת המצלמות הפנימיות." במסגרת הדיון הוצג אישור מנהלת מו סד החינוך להצבת מצלמות בתחום הפנימי:

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==