מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן דוח מבקר העירייה לשנת 2021 טיפול העירייה במבנים מסוכנים 18 פ ירוט הממצאים 5 . מבנה ארגוני ונוהלי עבודה 5.1 . כללי מבנה ארגוני הוא שם כולל למערך מורכב ומוגדר של תפקידים וקשרי הגומלין ביניהם. מבנים ארגוניים נועדו לתת מענה לשיקולי יעילות ותכליתיות בארגון. בעירייה מעורבים בטיפול בתחום המבנים המסוכנים שורת גורמים, שביניהם: להלן פירוט הגורמים המרכזיים בתהליכי העבודה הקשורים למבנים מסוכנים: מהנדסת העיר על פי חוק העזר החדש, הגורם העירוני המוסמך לטפל במבנים מסוכנים לפי החוק הינו "המהנדס". "מהנדס" מוגדר בחוק כך: "'מהנדס' – כה גדרתו בחוק הרשויות המקומיות (מהנדס הרשות המקומית) התשנ"ב – 1991 , לרבות אדם שהמהנדס אצל לו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן". מבנים מסוכנים מחלקת מבנים מסוכנים מהנדסת העיר מוקד עירוני מהנדס כונן ( יועץ חיצוני ) שירות משפטי חשבות אגף בינוי ציבורי ; חשבות אגף הנדסה מחלקת גביה קבלני עבודות איטום/ הריסה/ תיקון

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==