מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן מבקר העירייה לשנת 2021 היבטים בנושא מצלמות אבטחה 152 16.3 קבלת החלטה על הצבת מצלמות במוסדות חינוך 16.3.1 כללי הנחיות משרד החינוך קובעות בפרק 3.7-85 כי יש להסדיר את הצבת ה מצלמות במוסדות חינוך, א ף כאשר מדובר במצלמות שהוצבו טרם כניסת ההנחיות לתוקף: " תוקף ההוראה א. החוזר בתוקף החל מ 3- במאי 2015 , אך הוא יחול גם לעניין מצלמות שהותקנו לפני מועד כניסתו לתוקף . ב. מוסדות חינוך שהותקנו בהם מצלמות לפני מועד פרסום חוזר זה יבחנו את הפעלת המצלמות לפי הנהלים בחוזר זה ויבצעו התאמות, ככל שתידרשנה, עד לתחילת שנת הלימודים התשע"ו." סעיף 4.2 להנחיות משרד החינוך קובע את אופן קבלת ההחלטה על הצבת מצלמות במתחם החיצוני במוסד חינוך כאשר ההצבה נועדה לשמירה על הביטחון במוסדות החינוך: 4.2.1 ההחלטה על הצבת מצלמות בתחום ההיקפ י של בית הס פ ר לצורך הפעלתן בשעות הלימודים תהיה של הבעלים על מבנה המוסד החינוכי או של רשות החינוך המקומית או של גורמי הביטחון, בהתייעצות עם מנהל המוסד החינוכי ובתיאום עם קב"ט הרשות המקומית או עם קב"ט מחוז משרד החינוך ועם משטרת ישראל. 4.2.2 המבקש להתקין מצלמות לצורך אבטחה יבחן... את הצורך בהצבת המצלמה ובהפעלתה... סעיף 3.2 להנחיות משרד החינוך קובע את אופן קבלת ההחלטה על הצבת מצלמות במתחם הפנימי ו החיצוני במוסד חינוך כאשר ההצבה נועדה לשמירה על רכוש מוסד החינוך לאחר שעות הלימודים : 3.2.1 ההחלטה על הצבת מצלמות בתחום הפנימי של בית הספר לצורך הפעלתן לאחר שעות הלימודים ולאחר תום פעילות של קטינים במבנה המוסד (לרבות צהרון, חוגים וכו') תהיה של הבעלים של מבנה המוסד החינוכי (וכאשר מדובר במבנה שהרשות המקומית בעלים עליו, תהיה ההחלטה של הרשות המקומית), בהתייעצות עם מנהל המ וסד החינוכי. .. 3.2.2 ההחלטה על הצבת מצלמות בתחום החיצוני של בית הספר... תהיה של הבעלים של מבנה המוסד החינוכי (וכאשר מדובר במבנה שהרשות המקומית בעלים עליו, תהיה ההחלטה של הרשות המקומית), בהתייעצות עם מנהל המוסד החינוכי.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==